رویکرد فیثاغوری در فلسفه علم

جهان‌بینی و نگرش ریاضی فیثاغوریان تأثیر مهم و طولانی بر رویکردهای به طبیعت در تاریخ فلسفه و علم داشته است. فیثاغورس زادة ۵۷۰ پیش از میلاد در ساموس (یونان) نوآوری‌های قابل توجهی در ریاضیات (هندسه) ارائه نمود.