ابتی بلانک ها یا روشن کننده های پلیمری

در تولید مواد پلیمری یا مستربچ ها رنگدانه پلاستیک تنوع رنگ بسیار زیادی وجود دارد که از میان این رنگها , رنگهای روشن مثل سفید , آبی کمرنگ, زرد و به علت بازار مصرف بالا از اهمیت خاصی برخوردارند مشتریان این رنگها سفیدی و روشنی این رنگها را جزء کیفیت آنها می دانند

در تولید مواد پلیمری یا مستربچ ها ( رنگدانه پلاستیک) تنوع رنگ بسیار زیادی وجود دارد که از میان این رنگها ، رنگهای روشن مثل سفید ، آبی کمرنگ، زرد و ....به علت بازار مصرف بالا از اهمیت خاصی برخوردارند مشتریان این رنگها سفیدی و روشنی این رنگها را جزء کیفیت آنها می دانند. در تولیدات پلاستیکی از دی اکسید تیتانیوم(TIO۲) برای رنگ سفید استفاده می شود.گر چه دی اکسید تیتانیوم در شکلهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و سفیدی آن کاملا مشخص و با کیفیت است ولی روشنی و براقیت و لازم را ندارد. همین امر در مورد رنگهای آبی کمرنگ و ...نیز صدق می کند. به همین جهت از یک افزودنی بسیار موثری بنام OPTIBLANCE یا روشن کننده استفاده می کنند که به مستربچ و دیگر تولیدات پلیمری جلا و سفیدی خاصی می بخشد .

جعفر فرهادبیگی