طراحی یک مدولاتور سیگما دلتا با دقت ۱۸ بیت, منبع تغذیه ۳ ۳ ولت برای کاربردهای صوت دیجیتال

در این مقاله طراحی و شبیه سازی یک مدولاتور سیگما دلتا با دقت ۱۸ بیت و منبع تغذیه ۳ ۳ ولت برای کاربردهای صوتی مورد بحث قرار می گیرد

در این مقاله طراحی و شبیه سازی یک مدولاتور سیگما- دلتا با دقت ۱۸ بیت و منبع تغذیه ۳/۳ ولت برای کاربردهای صوتی مورد بحث قرار می گیرد. این مدولاتور با استفاده از تکنولوژی۰/۶?m, CMOS ، ۵ ولت دیجیتال طراحی شده است. این تکنولوژی دارای دو لایه پلی و سه لایه متال است. ضرایب بهره انتگرال گیر های مدولاتور کسکید ۲-۲ برای دست یافتن به بالاترین سطح بیش بارشدگی طراحی شده اند. سطح بیش بارشدگی آن در حدود -۰.۶ dBFS است. نرخ نمونه برداری مدولاتور طراحی شده ۶/۴ مگاهرتز و نرخ نایکوئیست خروجی آن ۵۰ کیلوهرتز است. SNDR ماکزیمم و محدوده دینامیکی مدولاتور شبیه سازی شده، به ترتیب ۱۱۰ دسیبل و ۱۱۴ دسیبل هستند. کل توان مصرفی آن با در نظر گرفتن توان بافرهای خروجی، بافرهای ولتاژ و مدار تولید کننده کلاک حدود ۸۰ میلی وات است.

محمد یاوری

امید شعاعی