فیزیک نوین دنیای کوچکترین ذرات

صدها آزمایش گوناگون ثابت کرده که امواج نوری وجود دارند این امواج برخلاف امواج آب و امواج صوتی, در خلاء نیز انتشار می یابد

دنیای کوچکترین ذرات

آیا ذرات نوری وجود دارند؟

صدها آزمایش گوناگون ثابت کرده که امواج نوری وجود دارند. این امواج برخلاف امواج آب و امواج صوتی، در خلاء نیز انتشار می‌یابد. نور، امواج رادیوئی، امواج مادون قرمز، امواج ماوراء بنفش و امواج رونتگن همگی به خانواده بزرگ امواج الکترومغناطیسی تعلق دارند. نور مادون قرمز طول موج بلندتری از نور بنفش دارد. نور نادیدنی مادون قرمز، به نوبه خود نسبت به نور قرمز، از طول موج بلندتری برخوردار است. در حالی‌که نور ماوراء بنفش دارای طول موج کوتاه‌تری از نور بنفش بوده و اشعه رونتگن در جای خود، طول موج کوتاه‌تری از نور ماوراء بنفش دارد.

تا آغاز قرن حاضر اینطور تصور می‌شد، که با توجه به آگاهی ذهنی که انسان از نور، به‌عنوان موج دارد، به تمام خصوصیات نور پی‌برده و آن را کاملاً شناخته است. ولی با ظهور فیزیکدان‌های بزرگی چون پلانک و اینیشتین این تصور تغییر یافت.

دکتر اریش اوپلاکر