سنگ شناسی, شیمی کانی ها و سنگ زایی متاپلیت های مجموعه تنبور واقع در شرق سیرجان استان کرمان

مجموعه دگرگونی تنبور شرق سیرجان در استان کرمان از نظر سنگ شناسی شامل تناوبی از سنگ های رسوبی و دگرگون شده است

مجموعه دگرگونی تنبور شرق سیرجان در استان کرمان از نظر سنگ شناسی شامل تناوبی از سنگ های رسوبی و دگرگون شده است. بررسی های بافت شناسی سنگ های متاپلیتی منطقه مورد مطالعه حاکی از دو فاز دگرگونی و دو فاز دگر شکل است. مجموعه کانی های تشکیل شده در فاز نخست شامل بیوتیت، مسکویت و گارنت و ... می شود در حالیکه در فاز دوم دگرگونی پیدایش استارولیت همراه با کانی های بالا در حد نهایی دگرگونی می باشد. مطالعات شیمی کانی های دگرگون نشان می دهد که فاز دوم دگرگونی نسبت به فاز نخست در درجه بالاتری قرار داشته و احتمالا تا اوایل رخساره آمفیبولیت پیش رفته است. دما و فشارهایی در حدود ۵۵۰ تا ۵۹۰ درجه سانتیگراد و ۷ الی ۸.۴۸ کیلوبار از محاسبات زمین دما – فشارسنجی برآورد شد. این اطلاعات می توانند حاکی از این باشند که سنگ های دگرگون در یک رژیم دما فشار متوسط (بارووین) تشکیل شده اند.

عباس مرادیان

سیما پیغمبری

حمید احمدی پور