مطالعه و بررسی اثر جایگزینی SRB با PU در خواص آمیزه لاستیکی

الاستومرهای پلی یورتانی به علت داشتن مقاومت عالی در برابر سایش, پارگی, اکسایش, ازون و حلالها و همچنین استحکام و قدرت تحمل بار زیاد همواره مطرح بوده اند

الاستومرهای پلی یورتانی به علت داشتن مقاومت عالی در برابر سایش، پارگی، اکسایش، ازون و حلالها و همچنین استحکام و قدرت تحمل بار زیاد همواره مطرح بوده اند. در این پژوهش با توجه به مقاومت سایشی بسیار خوب ترکیبات پلی یورتان چگونگی استفاده از آلیاژ آنها در آمیزه های لاستیکی از جمله در آمیزه رویه تایرهای خارج از جاده بررسی می شود. بدین منظور آمیزه خالص و آلیاژهای PU/SBR در نسبتهای مختلف تهیه و خواص آنها آزمایش شد. سیستمهای مختلف پخت جهت هماهنگ کردن آهنگ پخت آمیزه PU/SBR با نسبت ۲۵.۷۵ با سایر اجزای تایر نیز بررسی شد. خواص نمونه های تهیه شده از آمیزه PU/SBR با سیستم پخت هماهنگ با دیگر اجزای تایر از نظر مقاومت کششی، سایشی، پارگی، زمانمندی و دیگر خواص فیزیکی و میکانیکی با SBR خالص بررسی و مقایسه شد.

مهدی باریکانی

علی احمدزاده

مژگان میرزاطاهری