دکتر شهیدی چـهارمین دانـشمند بـرتـر دنیـــا

«دکتر فریدون شهیدی» یکی از این نام‌های افتخارآفرین ایرانی است که رتبه چهارم دانشمندان دنیا را تصاحب کرده است. دکتر شهیدی یک ایرانی مقیم کاناداست که استاد بیوشیمی دانشگاه «مموریان نیوفاندلند» این کشوراست.