کوهنوردی پس از فتح اورست

یک دانشمند آلمانی که پژوهش هایش در مورد واکنش های شیمیایی در سطح جامد بر حوزه های بسیار گوناگونی (از کشاورزی گرفته تا تولید صنعتی و اقلیم شناسی) موثر بوده است، جایزه نوبل شیمی ۲۰۰۷ را دهم اکتبر (هجدهم مهر ماه) از آن خود کرد.