روش‌های ساخت و کاربردها

نقاط کوانتومی ــ یا نانوکریستال‌ها ــ در دستهٔ نیمه‌رساناها جای می‌گیرند. نیمه‌رساناها اساس صنایع الکترونیک جدید هستند و در ابزارهایی مانند دیودهای نوری و رایانه‌های خانگی به کار گرفته می‌شوند.