زندگی آلبرت اینشتین نابغه قرن

او تجسم خرد ناب بود، استادی كه انگلیسی را با لهجه آلمانی تكلم می كرد، كسی كه چهره اش به عنوان یك كلیشه خنده دار در هزاران عكس و فیلم به نمایش درآمده است.