تاریخ علم فیزیک

علم فیزیک از سال ها پیش از میلاد توسط فیلسوفان مطرح شده بود

علم فیزیک از سال ها پیش از میلاد توسط فیلسوفان مطرح شده بود و فیلسوفاتی مثل ارسطو، ارشمیدس در این زمینه تلاش فراوانی کرده بودند و سال ها بعد که که گالیله در فیزیک انقلابی به وجود آورد و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد. بعد از او نیوتون بود که افکار انقلابی خود را مطرح کرد و بعد از او مدت ها فیزیک راکد مانده بود و هیچ انتظاری در مورد پیشرفت و طرح عقاید تازه نمی رفت، تا اینکه ماکس پلانک عقیده کوانتومی بودن انرژی را مطرح کرد بطوریکه مورد اعتراض بسیاری از هم عصران خود قرار گرفت و مدتی بعد اینشتین، با انتشار نسبیت خاص و عام، جهان علم و فلسفه را تحت تاثیر قرار داد.

حسین کلاته