مریخ ؛ سیب كپلر

یوهان كپلر(۱۵۷۱-۱۶۳۰) یكی از دستیاران تیگو براهه منجم مشهور دانماركی بود.