بهترین جایگزین شاتل ها

چندی پیش یكی از شركت های فضایی مستقل آمریكا، به سفارش وزارت دفاع این كشور طرحی را ارائه كرد كه می توانست بهترین گزینه برای جانشینی شاتل ها باشد.