منشا حیات/نظریه ای تازه درباره شکل گیری حیات روی زمین مطرح شد

محققان دانشگاه ایلی نویز آمریکا شواهدی مبنی بر منشا اصلی حیات روی سیاره زمین ارائه کرده اند که نشان می دهد زندگی چگونه روی زمین آغاز شده است.

یو.اس.نیوز خبر داد: در حال حاضر دو نظریه راجع به چگونگی پدیدار شدن حیات روی کره زمین وجود دارد که این پژوهش یکی از آن ها را اثبات می کند. دانشگاه ایلی نویز در این پژوهش از مدل «اولین دگرگونی» یا metabolism-first پیروی کرده است. محققان روند تکامل ساختار مولکول ها را در طول زمان بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد «دگرگونی» بر اثر انفعالات ساختاری مولکول های بزرگتر و دستگاه سلولی شان به وجود آمده است. اکثر دانشمندان معتقدند مواد اولیه و ابتدایی سیاره زمین به صورت مولکول های کربن دار، منشا اصلی حیات بوده اند. اما اینکه بعد از آن چه اتفاقی رخ داده است هنوز ناشناخته است. یک نظریه مشهور می گوید جهش مولکول های ریبونوکلئیک اسید (RNA) موجب پدیدار شدن حیات در زمین گشته است که این مولکول ها حاوی نقشه های ژنتیکی برای پروتئین ها بوده اند که آن ها را به انجام واکنش های ساده شیمیایی قادر ساخته است. با این حال برخی دیگر از دانشمندان معتقدند که RNA برای واکنش های آغازین خیلی پیچیده است. این گروه از دانشمندان به رغم دیگران بر این باورند که مولکول های ساده تری موجب تکامل دگرگونی های اولیه شده اند. اما دانشگاه ایلی نویز خلاف این را ثابت کرد. گوستاوو کائتانو آنولس، پروفسور دپارتمان علوم زراعی دانشگاه ایلی نویز آمریکا اظهار داشت: همه موجودات زنده دارای نوعی از سوخت و ساز(metabolism) هستند. سوخت و ساز عبارت است از مجموعه واکنش های شیمیایی که انرژی لازم برای فعالیت سلول ها را فراهم می آورد. تصور می شود رخ دادن این دگرگونی های متابولیک در پیدایش حیات اولیه روی زمین نقش موثری داشته است. گوستاوو و گروهش فرضیه «اولین دگرگونی» را با آزمایش و بررسی تغییرات و تکامل ساختار مولکولی موجودات مختلف به نمایندگی از تمام قلمرو زندگی روی کره زمین، اثبات کردند. در پایگاه داده های مورد بررسی این گروه ژنوم های ۲۴۹ نوع از موجودات در دسترس قرار داشته است. ژنوم مجموعه ای کامل از ژن هاست. این پایگاه داده موسوم به هستی شناسی ژنی (Gen Otology) شرح ساختار و عملکرد هر یک از ژن ها را توصیف می کند و در دسترس محققان قرار می دهد. مطالعه و بررسی این ساختار و عملکردها به جای تمرکز بر نام ژن ها و موقعیت قرارگیری شان، چگونگی عملکرد ژن ها و اینکه دقیقا چه می کنند را به ما نشان می دهند. به عنوان مثال محققان دریافتند که یک محصول ژنی دارای چه نوعی از کاتالیزورها و فعالیت های اتصالی مبتنی بر درک مستقیم است. گوستاوو افزود: بهترین روش برای درک ترکیب موجودات زنده بررسی ساختار و عملکرد آن ها است. این گروه پژوهشی با استفاده از جمع آوری اطلاعات به دست آمده و به کارگیری روش های محاسباتی نموداری را ترسیم کرد که به خوبی روند تکامل ساختار مولکولی را در گذر زمان از آغاز تاکنون نشان می دهد.