بیماریهای رایج طیور , بوقلمون و پرندگان تفریحی

نگاهی به بیماریهای رایج طیور , بوقلمون و پرندگان تفریحی

در این مقاله بیماریهای ویروسی و باکتریایی و تغذیه ای طیور به طور خلاصه تشریح شده است.

فرشاد اکبرنژاد