بیماری چشم صورتی در گاو

بیماری چشم صورتی ، که به التهاب قرنیه ای ملتحمه ای عفونی معروف است، یکی از مهمترین بیماریهای گاوهای پرواری است. این بیماری بسیار واگیراست و باعث التهاب قرنیه و ملتحمه چشم و نیز ایجاد زخمی به صورت یک فرورفتگی در قرنیه می‌شود.

بیماری چشم صورتی ، که به التهاب قرنیه ای ملتحمه ای عفونی معروف است، یکی از مهمترین بیماریهای گاوهای پرواری است. این بیماری بسیار واگیراست و باعث التهاب قرنیه و ملتحمه چشم و نیز ایجاد زخمی به صورت یک فرورفتگی در قرنیه می‌شود. بیماری چشم صورتی در بهار افزایش می‌یابد، در تابستان به حداکثر می‌رسد و در زمستان کاهش می‌یابد. شدت این بیماری از خفیف تا شدید می‌باشد و تقریباً در ۲ درصد موارد باعث کوری خواهد شد. بیماری چشم صورتی یکی از مهمترین موارد اقتصادی برای تولیدکنندگان است و به خاطر کاهش وزن، کاهش تولید و هزینه‌های درمان ناشی از این بیماری سالانه تقریباً ۱۵۰ میلیون دلار خسارت به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. حیوانات مبتلا همچنین به طور قابل توجهی در هنگام فروش دچار نزول قیمت می‌شوند. در یک مطالعه ۲۰ ساله گوساله‌های مبتلا به بیماری چشم صورتی ۶/۱۹ پوند کمتر از گوساله‌های سالم وزن‌گیری می‌کنند. در حالی که مطالعه دیگر نشان داد که کاهش وزن‌گیری در گوساله‌های مبتلا ۳۶ تا ۴۰ پوند بوده است. علاوه بر این تخمین زده شده است که یک گوساله کور ۶۰ پوند وزن‌گیری کمتر از گوساله‌های سالم در زمان وزن‌گیری خواهد داشت. حیوانات کور از ناحیه دو چشم همچنین در صورتی که قادر نباشند منابع آب و غذا را پیدا کنند، در خطر تلف شدن به خاطر حادثه یا گرسنگی هستند. بیماری چشم صورتی معمولترین بیماری است که تلیسه‌ها را در سن پرورش درگیر می‌کند، و دومین بیماری بسیار معمول در گوساله‌های با پرورش دستی است که پس از سه‌هفتگی بروز می‌کند.