مروری بر بیماری تب برفکی

بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی بسیار واگیر در دام است و در صورتی که عملیات های کنترل و ریشه کنی پس از شناسایی آن اعمال نشود به سرعت انتشار می یابد

بیماری تب‌برفکی یک بیماری ویروسی بسیار واگیر در دام است و در صورتی که عملیات‌های کنترل و ریشه کنی پس از شناسایی آن اعمال نشود به سرعت انتشار می‌یابد. کاهش وزن ، رشد ضعیف، تخریب دائمی سم و التهاب پستان مزمن تنها برخی از عواقب این بیماری می‌باشند. شناسایی تب برفکی در یک کشور بر تجارت بین المللی تاثیر می‌گذارد و می‌تواند باعث ضرر های اقتصادی قابل توجًه گردد.

ویروس تب برفکی در خانواده پیکورنا ویریده، جنس آفتوویروس قرار دارد. این ویروس دارای ۷ سروتیپ مشخص و بیش از ۶۰ تحت تیپ از نظر ایمنولوژی می‌باشد. ویروس تب برفکی در PH کمتر ۵/۶ و بالاتر از ۱۱ غیر فعال می‌شود. این ویروس می‌تواند در شیر و فراورده های شیری در دمای پاستوریزه کردن معمولی زنده بماند. ثبات ویروس در دماهای پائین‌تر بیشتر است و می تواند در استخوان و گره های لنفاوی منجمد شده وهمچنین در شرایط خشکی روزها وهفته ها در مواد آلی تحت شرایط رطوبت و دمای خنک زنده بماند. این ویروس بر روی سطوح خشک و در اثر اشعه فرابنفش ( نور خورشید) غیر فعال می‌شود.

فرشاد اکبرنژاد