لود کنترل کیست؟

آیا شما می دانید برای یک پرواز مسافری چندین نفر از واحدهای سازمانی مختلف به غیر از خلبانان و مهانداران پرواز،برای آماده شدن هواپیما برای پروازی ایمن و راحت سعی و تلاش می کنند؟

آیا شما می دانید برای یک پرواز مسافری چندین نفر از واحدهای سازمانی مختلف به غیر از خلبانان و مهانداران پرواز،برای آماده شدن هواپیما برای پروازی ایمن و راحت سعی و تلاش می کنند؟ آیا تا به حال به این فکر کرده بودید که یک هواپیما چگونه تعادل خود را روی زمین یا هوا حفظ میکند؟ آیا تا به حال به این فکر کرده بودید که یک هواپیما برای جابجایی مسافر و بار دارای محدودیت های خاصی است؟ آیا شما تا به حال نام لود کنترل را شنیده اید؟ شاید پیش خودتان بگویید چرا یک شرکت هواپیمایی به لود کنترل نیاز دارد؟ در اینجا قصد داریم شما را تا حدودی با واحد لود کنترل آشنا کنیم تا شما با خدمات و وظایف لود کنترل در یک ایر لاین آشنا شوید. در یک شرکت هواپیمایی واحد های بزرگ و کوچک بسیاری برای هماهنگی و تهیه مقدمات پرواز وجود دارند که شاید رقم آنها به ۱۰ ها واحد برسد که لود کنترل هم یکی از همین واحدها است. لود کنترل از جمله واحد های حساس یک ایرلاین است، این واحد با برخورداری ازکارکنان آموزش دیده و با تجربه خود امر تهیه دستور العمل و نحوه بارگیری و همچنین محاسبات اوزان و وضعیت تعادلی بر روی زمین، آسمان و لحظه فرود هواپیما را برعهده دارد تا هواپیما پروازی ایمن و راحت را انجام دهد. یک هواپیما از نظر قسمت های داخلی ممکن است شباهت های زیادی به یک اتوبوس داشته باشد... تعداد زیادی صندلی برای مسافران و قسمت هایی در زیر کابین مسافری برای حمل جامه دان و بار. اما پس چرا صرفا مثل یک اتوبوس با سوار کردن مسافران و بارگیری جامه دان و بار و تانک های پر از سوخت اقدام به حرکت نمی نماید؟ زیرا یک هواپیما دارای ساختاری متفاوت با یک اتوبوس است و دارای محدودیت هایی است که در صورت عبور از آن امکان وقوع حادثه برای هواپیما بوجود می آید، که در ذیل به آن اشاره می نماییم. ۱) ممکن است توزیع مسافر، بار، جامه دان و سوخت در هواپیما به گونه ایی باشد که تعادل آنرا روی زمین، یا لحظه برخاستن ویا در طول پرواز به هم بزند. ۲) ممکن است یک هواپیمای کاملا پر از مسافر، بار، جامه دان و سوخت برای کنده شدن از زمین خیلی سنگین باشد. ۳) ممکن است وزن هواپیما هنگام پرواز به قدری باشد که بالهای فاقد سوخت توان تحمل آنرا نداشته باشد وصدمه ببینند. ۴) ممکن است وزن هواپیما هنگام فرود بیش از توان تحمل ارابه های فرود باشد و به آنها صدمه بزند. ۵) و یا ممکن است بارگیری بیش از حد مجاز روی یک قسمت خاص از هواپیما موجب صدمه دیدن ساختمان هواپیما گردد که البته این صدمه دیدن ممکن است در همه موارد قابل رویت نباشد و در طول زمان عمر مفید هواپیما را کم کند. به منظور جلوگیری از بروز هریک از موارد مذکور و همچنین ارئه مطلوبترین طرح بارگیری یک هواپیما چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ایمنی، واحد لودکنترل برای هر پرواز معیین اقدام به تکمیل فرم های لودپلن، لود شیت و تریم شیت می نماید. در یک جمله میتوان لود کنترل را اینگونه تعریف کرد. کنترل اوزان و توزیع مناسب آن با ظرفیت قابل استفاده هواپیما و محاسبه نقاط توازن و تعادل پروازها بر مبنای محدودیت ها و رویه های جاری شرکت. ● معرفی واحد لود کنترل (تریم شیت) در فرم تریم شیت لود کنترل اقدام به محاسبه مرکز ثقل هواپیما می کند. لود کنترل بوسیله سیستم های کامیپوتری از تعداد مسافر هر پرواز اطلاع کامل دارد و بر نحوه چینش مسافر در پرواز نظارت آنلاین دارد و در صورت کم بودن مسافر و نیاز تعادلی پرواز ردیف های خاصی از صندلی ها را برای اختصاص به مسافر مشخص و تعدادی را مسدود میکند تا با استفاده از نیروی وزن مسافران تعادل هواپیما حفظ شود و پرواز دارای بهترین شرایط تعادلی هنگام برخاستن وپرواز باشد. هر هواپیما در زمانی که هنوز سوخت، مسافر، جامه دان مسافر و بار در آن لود نشده دارای یک مرکز ثقل اولیه است،واحد لود کنترل با توجه به وزن ونحوه چینش مسافر و همچنین وزن و چینش بار در انبارها که در فرم لود پلن مشخص نموده است و مقدار سوخت با توجه به موقعیت تانکرهای سوخت (بالها و بدنه) اقدام به محاسبه مجدد مرکز ثقل هواپیما می کند که ممکن است مرکز ثقل مایل به جلو یا عقب هواپیما باشد که درنتیجه دماغه بالا یا پایین قرار می گیرد درست مانند یک کفه ترازو که سنگین تر از کفه دیگر شود. سپس بوسیله جدول محاسباتی دیگری با توجه به مرکز ثقل به دست آمده زاویه ای برای تنظیم سکان افقی هواپیما (بالچه ای درانتهای هواپیما) به دست می آید که با تنظیم سکان افقی در زمان پرواز با حرکت هواپیما به سمت جلو و برخورد جریان هوا با روی سکان افقی نیرویی در جهت مخالف تولید می شود و هواپیما تعادل خود را به دست می آورد. این اطلاعات در آخرین لحظات قبل از پرواز توسط کارمند لود کنترل در اختیار خلبان پرواز قرار میگیرد. که در بالا میتوانید نمونه ایی از فرم تریم شیت را ببینید، البته با ورود کامپیوتر و برنامه های کامیپوتری لود کنترل از حالت دستی به سیستمی تبدیل شده است که فرمی که شما اینجا مشاهده میکنید فرم دستی تریم شیت می باشد. در یک جمله می توان تریم شیت را اینگونه تعریف کرد. برگه محاسباتی جهت نشان دادن صحیح نقطه توازن و تعادل هواپیما. ● معرفی واحد لود کنترل (لودشیت) ▪ وزن پایه: وزن هواپیمای خالی شامل بدنه، موتورها، سیستم ها، تجهیزات ثابت و... است که به آن Basic Weight می گویند. ▪ وزن خشک عملیاتی: عبارت است از وزن پایه بعلاوه اقلام عملیاتی که بر اساس شرکت مربوطه مانند خدمه، جامه دان خدمه و کیترنگ پرواز است که به آن Operating Weight Dry می گویند. ▪ وزن عملیاتی: عبارت است از وزن خشک عملیاتی بعلاوه وزن کل سوخت موجود در داخل تانک های سوخت هواپیما در لحظه برخاستن که به آن Operating Weight می گویند... ▪ لود بی جان: وزن بار (پست،بار) و جامه دان مسافر که اصطلاحا Dead Load نامیده میشود. ▪ وزن مسافری: وزن مسافران پرواز که برای بزرگسالان kg ۷۵، کودکان kg ۳۵ و نوزاد kg ۱۰ محاسبه میگردد که اصطلاحا Total Passenger Weight گفته می شود. با جمع وزن های ذکر شده وزن تقریبی هواپیما هنگام پرواز به دست می آید که لود کنترل با توجه به آموزش های دیده شده اقدام به محاسبه وزن های مختلف هواپیما میکند که این وزن ها نباید از ماکسیمم محدودیت های ساختاری هواپیما عبور کند تا هواپیما پروازی ایمن از لحاظ وزنی داشته باشد. ۱) حداکثر وزن مجازهواپیما در هنگام برخاستن (Weight (Max Take Off ۲) حداکثر وزن مجازهواپیما در هوا اما با بال های خالی از سوخت (Max Zero Fule Weight) ۳) حداکثر وزن مجازهواپیما در لحظه تماس چرخ ها با زمین (Weight (Max Landing فرمی که در بالا مشاهده میکنید نمونه ای از فرم لودشیت است که کارمندان لود کنترل اقدام به محاسبات وزنی هواپیما در آن می کنند. البته با ورود کامپیوتر و برنامه های کامیپوتری، لود کنترل از حالت دستی به سیستمی تبدیل شده است که فرمی که شما اینجا مشاهده می کنید فرم دستی لود شیت می باشد. در یک جمله میتوان لودشیت را اینگونه تعریف کرد. برگه محاسباتی اوزان مختلف از قبیل وزن هواپیما مقدار سوخت، وزن و تعداد مسافر، چمدان، بار و... ● معرفی واحد لود کنترل (لود پلن) واحد لود کنترل با توجه به تعداد مسافر و بار پرواز و با توجه به قوانین حمل هر یک از کالا ها و محدودیت های سطحی، خطی، ترکیبی، تراکمی و... هر یک از هواپیماها و برای به دست آوردن شرایط وزنی، تعادلی مناسب... اقدام به تهیه لود پلن برای بار گیری هر پرواز می نماید. در لود پلن شما می توانید نمایی از انبارها، موقعیتهای بارگیری و درب های انبار را ببینید... تنظیم لود پلن دقیق از مهم ترین وظایف لود کنترل است. در یک پرواز امکان وجود رادیو اکتیو، حیوان زنده، مواد خوراکی، مواد منفجره، عضو زنده بدن، مواد سرما زا، فاسد شدنی، بارهای بزرگ و... است که کارمندان لود کنترل با توجه به آموزش هایی دیده شده باید اقدام به تهیه لود پلنی نمایند که امنیت پرواز و بار حفظ شود و خطری پرواز را تهدید ننماید. همچنین در مورد پروازهای چند لگه، رعایت تقدم بارگیری به نحوی که در اولین مقصد مجبور به جابه جایی یا تخلیه وبارگیری مجدد نباشیم و همچنین پس از تخلیه لود ایستگاه اول، هواپیما از وضعیت تعادلی مناسبی برخوردار باشد است. لود کنترل محل قرار گیری هر یک از بارها را در لود پلن پرواز مشخص می نماید و واحد رمپ کنترل طبق لود پلن پرواز بوسیله کارمندان و کارگران آموزش دیده اقدام به بارگیری هواپیما می نماید. در بالا نمونه ایی از فرم لود پلن هواپیمای ۷۴۷ را می بینید. البته با ورود کامپیوتر و برنامه های کامیپوتری لود کنترل از حالت دستی به سیستمی تبدیل شده است که فرمی که شما اینجا مشاهده میکنید فرم قدیمی یا همان دستی لود پلن می باشد. در یک جمله میتوان لود پلن را اینگونه تعریف کرد. برگه دستورالعمل توزیع بار و چمدان و... .