جعبه سیاه هواپیما چیست؟

با بروز هر سانحه برای یک هواپیما سوالات زیادی در مورد علت سقوط مطرح می‌شود که امروزه پاسخ این سوالات به کمک سیستم‌های ضبط کننده داده‌های پروازی و ضبط کننده مکالمات گروه پروازی بدست می‌آید.