اولین سفیر زمینیان در کیهان، ۷۵ ساله شد

روز، نهم ماه مارس سال ٢۰۰٩، هفتاد و پنجمین سالروز تولد یوری گاگارین، قهرمان ملی اتحاد شوروی، کمونیست و اولین سفیر بشر در کیهان بود. بمناسبت این روز، مراسم باشکوهی در استان سمولنسک و دیگر مناطق روسیه برگزار گردید.