اسلحه‌ای بالدار

همزمان با یکصدمین سالروز پرواز ۱۲ ثانیه‌ای برادران رایت، مراسمی با حضور بوش و مقامات آمریکا در سیتی‌هاوک، جایی که اولین هواپیمای ساخت بشر به پرواز درآمد، برگزار گردید. نویسنده معتقد است این اختراع، از آغاز با اهداف نظامی و نه گردشگری، توسعه و تکمیل گردید. عملکرد این وسیله در جنگ‌های اول و دوم جهانی به ویژه در بمباران اتمی شهر ژاپن، به همراه کشتار صدها هزار انسان بی‌گناه در جنگ‌های دیگر، هواپیما را به عنوان سمبل قدرت و نفوذ رهبران کشورهای ثروتمند درآورده است. هرچند نباید از آثار زیست‌محیطی آن نیز غافل شویم. باید بشریت در سالروز این اختراع، به یاد قربانیان بی‌شمار آن، ۱۲ ثانیه سکوت نماید.