موشک‌های هوا به هوای موجود در نیروی هوایی ایران

این موشک، یک موشک هوا به هوا از نوع هدایت شونده راداری با برد تقیریبی ۴۰ کیلومتر و یک کلاهک انفجاری بسیار قوی است.