شگفتی‌های فضا

آیا می‌دانستید که اگر دو قطعه فلز در فضا با هم تماس پیدا کنند دیگر تا ابد به هم می‌چسبند؟ شاید این موضوع باور کردنی به نظر نرسد ولی کاملا حقیقت دارد. دو قطعه فلز که هیچ نوع روکشی نداشته باشند در محیط خلاء فضا به هم می‌چسبند و تبدیل به یک قطعه فلز می‌شوند.