یوری گاگارین و والنتینا ترشکووا خلبانان و فضانوردان و قهرمان اتحاد شوروی

١٢ آوریل, روز بین المللی فضانوردی است یونسکو, بمناسبت پرواز یوری گاگارین به کهکشان, این روز را, روز جهانی فضانوردی واکتشافات کیهانی اعلام کرد و کلمه روسی «سپوتـنیک» ماهواره , با وارد شدن به زبانهای مختـلف, به یک کلمه بین المللی تبدیل شد

١٢ آوریل، روز بین المللی فضانوردی است. یونسکو، بمناسبت پرواز یوری گاگارین به کهکشان، این روز را، روز جهانی فضانوردی واکتشافات کیهانی اعلام کرد و کلمه روسی «سپوتـنیک»(ماهواره)، با وارد شدن به زبانهای مختـلف، به یک کلمه بین المللی تبدیل شد.

٤٧ سال پیش، ١٢ آوریل سال ١٩٦١، یوری آلکسی اویچ گاگارین، فضانورد ٢٧ساله، کمونیست، شهروند و قهرمان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، برای اولین بار در تاریخ بشری، بعنوان اولین فرستاده زمین به فضا، به جو زمین پرواز کرد. آن روز، طنین کلمه مشهور او، «رفـتیم»، در همه جهان به پرواز در آمد. این پرواز، پیروزی قطعی علم و تکنولوژی شوروی، پیروزی همه خلقهای خلاق اتحاد شوروی و نشانه برتری بلامنازع سوسیالیسم، بود. با پرواز یوری گاگارین، بزرگترین آرزوی والری پاولویچ چکالوف، خلبان کـبیر شوروی، که هیشه می گفت: «آه! اگر می توانستم بدور زمین پرواز کـنم»، تحـقـق یافـت.

اتحاد شوروی، همچنین برای اولین بار در جهان، ایستگاه علمی ـ فضائی«مـیـر= صلح» را ساخت که فضانوردان کشورهای بسیاری به آنجا رفتند. متاسفانه، دولت بورژوا- لیبرال روسیه، ایستگاه فضائی «مـیـر» را پس از ١۸سال کار موفـق در فضا، بدون توجه به اعتراض دانشمندان، فضانوردان، بخشی از نمایندگان دومای دولتی و مردم روسیه، قبل از بهره گیری از همه توانمندیهایش، به پائین کشید و در اقیانوس غرق کرد. این عمل، براساس «پروژه روسی» مبنی برتحقیقات استراتژیک که در سالهای ٩٠ قرن گذشته با سفارش سیاسی و دیکته آمریکا، بمنظور تضعیف و تخریب کامل روسیه و از جمله، نابودی توانائیهای علمی ــ فضائی این کشور انجام گرفته بود، به اجرا درآمد.

البته که، همه دستاوردهای معجزه آسای اتحاد شوروی سوسیالیستی در مدت چند دهه، در وهله اول، مدیون فداکاریهای بی شائبه مردم، حزب کمونیست و رهبران آن، بویژه یوسف استالین بود. جامعه سوسیالیستی اتحاد شوروی، در طول فقط تقریبا سه دهه سازندگی، برتری خود را در تمام زمینهای علمی- فنی، اجتماعی و اقتصادی، بر نظامهای پیشین اجتماعی – اقتصادی بویژه سرمایه داری، نشان داد و همین امر، باعث برانگیختن و تحریک نفرت، کـینه و خصومت حیوانی فاشیسم، امپریالیسم و ارتجاع برعلیه اتحاد شوروی سوسیالیستی و رهبران آن بویژه استالین گردید که، در نهایت کردند آنچه که باید می کردند.

تخریب جنایتکارانه و خیانتکارانه سوسیالیسم و اتحاد شوروی بدست دشمنان داخلی و خارجی، تاثیر ویرانگری بر علوم کیهانی گذاشت. امروز، روسیه، صرفنظر ازمشکلات مالی ــ اقتصادی و محرومیتها، و برخلاف محاسبات غلط سیاسی، نظامی ــ استراتژیکی و اشتباهات رهبران بورژوای آن، هنوز هم برتری خود را درعلوم کیهانی حفظ می کند.

از آن روز تا کنون، ٤۵٠ فضانورد به کیهان رفته است. اینک، چین هم با برنامه های فضائی خود از راه رسیده است. پرواز هند، برزیل و ژاپن به فضای کیهانی چندان دور نیست.

هرچند راه بشریت به سوی فـضا، همیشه طولانی، دشوار و ناهموار بوده است. ولی، دولت، دانشمندان و مردم اتحاد شوروی، پیشگام جستجوی راهی کاملا تازه و ناشناس به سوی کشف فضای کیهانی پر از رازها و اسرار خطرناک، فاجعه آمیز و ناشناخته بود.

درآینده، حتی در بهترین و مناسب ترین شرایط ، بشریت فراموش نخواهد کرد که، اتحاد شوروی، علم و تکنولوژی آن، پیش از همه دانشمندان و خلقهای آن، برای اولین بار، راه کیهان را بروی انسان گشودند، اولین راهی این راه بود و برتری سوسیالیسم را هیچ کس و هیچ گاه نمی تواند انکار کند.

ضمن بزرگداشت روز بین المللی فضانوردی واکتشافات کیهانی، بار دیگر همه کمونیستها و مبارزان راه برقراری عدالت اجتماعی را به بازنگری و تحقیق مستقل در مورد علل و چگونگی تخریب سوسیالیسم، فراخوانده و از آنها می خواهیم که، از تکرار جعلیات و دروغهای ارتجاع فاشیستی – امپریالیستی و نئولیبرالها مبنی بر نارسائی و بی کـفایتی ذاتی جامعه سوسیالیستی حذر کنند. زیرا، بشریت برای نجات خود، راهی جز سوسیالیسم ندارد.

ا. م. شیزلی