روز جهانی فضانوردی

١٢ آوریل، روز بین المللی فضانوردی است. یونسکو، بمناسبت پرواز یوری گاگارین به کهکشان، این روز را، روز جهانی فضانوردی واکتشافات کیهانی اعلام کرد و کلمه روسی «سپوتـنیک»(ماهواره)، با وارد شدن به زبانهای مختـلف، به یک کلمه بین المللی تبدیل شد.