روش نگهداری و تعمیرات یگان های پروازی هوادریا نداجا

این سیستم نت بسیار موفق و کارآمد بوده و حاصل آن استفاده و بهره برداری ایمن از یگان های پروازی موجود, علیرغم وجود معضلات, مشکلات, تحریم ها در طول به کارگیری ۳۰ ساله از واحدهای مزبور می باشد

این سیستم نت بسیار موفق و کارآمد بوده و حاصل آن استفاده و بهره‌برداری ایمن از یگان‌های پروازی موجود، علیرغم وجود معضلات، مشکلات، تحریم‌ها در طول به‌کارگیری ۳۰ ساله از واحدهای مزبور می‌باشد.

لازم به‌ذکر است با توجه به تحریم‌های موجود و سایر معضلات و مشکلات دست و پا گیر، روش ۴۷۹۰ به‌طور صددرصد قابل اجراء نبوده لیکن چنانچه شرایط مناسب با امکانات لازم مهیا باشد، اجراء کامل و بدون نقص سیستم نت مزبور تضمین‌کنندۀ ایمنی پروازها و بهره‌برداری بهینه از یگان‌های پروازی در درازمدت خواهد بود.

در این روش با بهره‌گیری از وجود رئیس دایره نت و یا افسر مهندس متخصص هوائی به‌همراه دوایر (MC) کنترل تعمیرات، کنترل و تأمین متریال، (QC) کنترل کیفیت، بخش تجزیه و تحلیل سیستمی (Analysis) کلیه امور نت یگان‌های پروازی تحت کنترل دقیق خواهند بود.

وظایف MC: بررسی مواد تعمیراتی، صدور حکم و مدارک فنی جهت اجراء کار، دریافت مدارک کارهای انجام‌شده، ارجاع اطلاعات کاری به بخش تجزیه و تحلیل، ثبت مدارک تعمیراتی در فایل‌های MC

سعید گیلانی