مارس، بالای سر تنهایی‌ست

هرچند سال یک بار تصویری فضایی از گوشه‌ای از آسمان منتشر می شود که بسیاری از افراد که قدرت تخیل بالایی دارند از آن شکل صورت یا اندام یک انسان در می‌آورند و آن را منسوب به موجودات فضایی می‌دانند که با ارابه خدایان، هزاران سال پیش روی زمین فرود آمدند و با فراعنه مصر باستان مراوداتی هم داشته‌اند!