کاشفان فروتن کهکشان

دوقلو‌های وویجر، دورترین ساخته‌های بشر و تقریباً دیگر از مرز‌های منظومه شمسی خارج شدند.