معرفی خانواده ی سوخو ۳۰

در سال ۱۹۹۳ کارخانه ی تولید کننده ی سوخو نمونه های ولین SU-۳۰ ها را به نمونه اثباتگر برای به فروش رساندن مدل های چند منظوره که SU-۳۰ MK نامیده می شدند تبدیل کرد.MK که در ان M به جای modified و k به جای commercial به زبان روسی نشان می دهد که این نمونه برای بازار صادراتی توسعه یافته است.