رپتور، پرنده نوین نیروی هوایی آمریکا

پس از هواپیمای جنگنده اف-۱۵، دیگر هواپیمای دیگری ویژه نیروی هوایی تولید نشد و البته این هواپیما نیز به خوبی از عهده ایفای نقش یک جنگنده تاکتیکی و چابک بر آمده بود.