ماهواره Quick Bird

Quick Bird محصولات تصویری متنوعی را در اختیار مشتریان قرار می دهد از جمله تصاویر پوشش دار که البته به هرکسی داده نمی شود ماهواره های خانواده Quick Bird توسط شرکت آمریکایی Earth watch DigitalGlobe اداره می گردند

ماهواره QuickBird-۲ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱ به فضا پرتاب شده است . این ماهواره دارای قدرت تفکیک ۰.۶۱ متر با سنجنده Pan و ۲.۴۴ متر با سنجنده MS می باشد و در حال حاضر از لحاظ قدرت تفکیک زمینی پر قدرت ترین ماهواره تجاری می باشد . ارتفاع این ماهواره از سطح زمین برابر با ۴۵۰ کیلومتر و دارای زاویه میل مداری ۹۸ درجه میباشد و دوره تکرار آن ۲۰ روز است.لازم به ذکر است که QuickBird-۱ با موفقیت در فضا قرار نگرفته بود.

Quick Bird محصولات تصویری متنوعی را در اختیار مشتریان قرار می دهد؛ از جمله تصاویر پوشش دار که البته به هرکسی داده نمی شود. ماهواره های خانواده Quick Bird توسط شرکت آمریکایی Earth watch (DigitalGlobe) اداره می گردند.مناطق تحت پوشش ماهواره های QuickBirD محدود به مناطق پر جمعیت جهان است . اطلاعات بیشتر درخصوص ماهواره در جدول آمده است.

من خودم یک نمونه تصویر pan این ماهواره رو از نزدیک دیدم . تصویر رو استادمون به ما داده بود و مربوطه به کلات نادری در استان خراسان بود. گویا شهرداری این تصویر رو از یک واسطه به مبلغ حدودا ۸ میلیون تومان خریداری کرده بود. این تصویر که زمین مرجع هم بود توسط نرم افزار Global Mapper به تصویرSRTM (مدل سه بعدی منطقه) منطقه متصل شد و از طریق عملیاتFly براحتی می شد در ارتفاعی پایین به دور آرامگاه نادر شاه حرکت کرد!!!

اطلاعات بیشتر در خصوص این ماهواره و سنجنده های آن :

ـ Launch Date October ۱۸, ۲۰۰۱

ـ Launch Vehicle Boeing Delta II

ـ Launch Location Vandenberg Air Force Base, California, USA

ـ Orbit Altitude ۴۵۰ Km

ـ Orbit Inclination ۹۷.۲º, sun-synchronous

ـ Speed ۷.۱ Km/second - ۲۵,۵۶۰ Km/hour

ـ Equator Crossing Time ۱۰:۳۰ a.m. (descending node)

ـ Orbit Time ۹۳.۵ minutes

ـ Revisit Time ۱ -۳.۵ days depending on Latitude (۳۰º off-nadir)

ـ Swath Width ۱۶.۵ Km x ۱۶.۵ Km at nadir

ـ Metric Accuracy ۲۳-meter horizontal (CE۹۰%)

ـ Digitization ۱۱ bits

ـ Resolution Pan: ۶۱ cm (nadir) to ۷۲ cm (۲۵º off-nadir)

ـ MS: ۲.۴۴ m (nadir) to ۲.۸۸ m (۲۵º off-nadir)

ـ Image Bands Pan: ۴۵۰ - ۹۰۰ nm

ـ Blue: ۴۵۰ - ۵۲۰ nm

ـ Green: ۵۲۰ - ۶۰۰ nm

ـ Red: ۶۳۰ - ۶۹۰ nm

ـ Near IR ۷۶۰ - ۹۰۰ nm

جلال مرادی