جنگنده اسرائیلی F ۲۱A کفیر

در حدود سال های ۱۹۷۰, نیروی هوایی اسرائیل, تعداد ۵۰ فروند هواپیمای موفق میراژ ۵ را به شرکت داسو برگه فرانسوی سفارش داد اما به دلیل فشارهایی که از سوی افکار عمومی برای عدم فروش آن ها به فرانسه وارد آمد, رژیم اشغالگر صهیونیستی این جنگنده ها را تحویل نگرفت

● هواپیمای کفیر، جنگنده بال دلتایی اسرائیلی

در حدود سال های ۱۹۷۰، نیروی هوایی اسرائیل، تعداد ۵۰ فروند هواپیمای موفق میراژ ۵ را به شرکت داسو برگه فرانسوی سفارش داد. اما به دلیل فشارهایی که از سوی افکار عمومی برای عدم فروش آن ها به فرانسه وارد آمد، رژیم اشغالگر صهیونیستی این جنگنده ها را تحویل نگرفت.

پس از آن، اسرائیلی ها در ابعاد وسیعی به تحقیق در مورد طراحی انواع هواپیماهای جنگنده دست زدند که ابتدا به تولید هواپیمای اسرائیلی نشر و سپس کفیر انجامید.

پس از مدتی، بر روی بدنه هواپیمای کفیر که شباهت قابل توجهی به میراژ ۵ دارد، موتورهای J-۷۹ جنرال الکتریک، یعنی همان موتورهای نصب شده بر روی هواپیمای فانتوم نیز بر روی جنگنده کفیر آزمایش گردید. بدنه این هواپیما برای ایجاد قابلیت نصب موتورهای J-۷۹، ابتدا کوتاهتر و سپس دارای قطر بیشتری شده است و همچنین برای تامین هوای مورد نیاز برای پس سوز موتور، این هواپیما دارای چهار دریچه هوا روی بدنه و یک دریچه روی قسمت عقب بدنه است. همچنین ورودی های موتور این هواپیما به صورت کانال های هوایی با نیم مخروط هایی در وسط آن ها برای مهار امواج ضربه ای و کنترل میزان هوای ورودی به موتور می باشد.

این هواپیما، برای کنترل پایداری عرضی خود و همچنین امکان انجام عملیات در ارتفاع پایین، یعنی همان نقطه ضعف هواپیماهای بال دلتایی، دارای یک جفت بالچه مشهور به کانارد در قسمت جلوی هواپیما و در طرفین ورودی های موتور آن است که امکانات بیشتری برای کنترل هواپیما در سرعت های پایین تر به آن می دهند.

این جنگنده، که بسیاری آن را یک کپی ناقص از هواپیمای میراژ ۵ می پندارند، مجهز به تجهیزات الکترونیکی یا همان اویونیک اسرائیلی و تانک های سوخت بهبود یافته می باشد. این هواپیما، برای دفاع هوایی و مخصوصاً برای حملات زمینی طراحی و تولید شده است و حتی از تسلیحات، یعنی موشک ها و بمب های به کار رفته در هواپیمای میراژ ۵ بهره می جوید. این هواپیما دارای طول بدنه ای به میزان ۱۵ متر و دهانه بالی به میزان ۸ متر است. این هواپیما، قادر است به کمک موتور J-۷۹ با سرعت هایی بالغ بر ۳/۲ ماخ نیز دست پیدا کرده و به ارتفاع تا ۱۸ کیلومتر نیز برسد. این هواپیما، با بیشترین وزن برخاست معادل ۱۶ تن، هواپیمایی در کلاس سبک به شمار می آید.

همچنین، جنگنده کفیر دارای برد نسبتاً کوتاهی به میزان ۷۷۰ کیلومتر است که دلیل عمده آن، می تواند استفاده از موتورهای توربوجت پر مصرف J-۷۹ بیان شود، چنانکه این موضوع، در خود هواپیمای فانتوم نیز وجود دارد. البته برای اسرائیل، با مساحت اندک کشورش، این ضعف چندان آشکار نمی نماید. کفیر قادر به حمل انواع موشک های سایدوایندر، پایتون، شفریر، ماوریک و شرایک، در کلاً ۹ مقر در زیر بال ها و بدنه می باشد که وزن کل تسلیحات، یعنی مجموع بمب ها و موشک های محوله، می تواند تا ۵ تن نیز برسد. ناگفته نماند جنگنده کفیر محصول صنایع هواپیما سازی اسرائیل یا IAI است که در نیروی هوایی آمریکا، اف-۲۱ ای نام گذاری شده است.

نویسنده: آرمان