بمب افکن روسی Tu-۱۶۰

هواپیمای بلک جک، که اغلب با کد Tu-۱۶۰ شناخته می شود، بمب افکن سنگین وزن مافوق صوتی است که در طی دوران جنگ سرد به منظور شلیک موشک های ALCM یا موشک کروز شلیکی از هوا به مرحله طراحی و تولید رسید.