تأثیرات اطلاعات هواشناسی در امر توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی جوامع

در این مقاله سعی شده بخشی از تأثیرات اطلاعات هواشناسی در امر توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی جوامع در حد بسیار مختصر بیان شود

در این مقاله سعی شده بخشی از تأثیرات اطلاعات هواشناسی در امر توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی جوامع در حد بسیار مختصر بیان شود .

● هواشناسی و توریسم :

هر گردشگری علاقه مند به دانستن وضعیت آب و هوایی منطقهٔ مورد نظر قبل از مسافرت می باشد و هواشناسی می تواند این اطلاعات مورد نیاز را در اختیار گردشگران و نیز مسؤولان مناطق توریستی برای برنامه ریزی های لازم قرار دهد .

●هواشناسی و كشاورزی :

امر كاشت ، داشت و برداشت محصولات كشاورزی بدون در نظر گرفتن پارامترهای هواشناسی دارای بازده اندك و همراه با خسارت احتمالی زیاد است . هواشناسی علاوه بر تحقیقات در مورد سازگاری گونه های مختلف گیاهی با آب و هوا در تعیین مناسب ترین زمان كاشت ، داشت و برداشت محصول ، سمپاشی ـ كوددهی و آبیاری و كاهش خسارت جوی بویژه سرمازدگی و پیش بینی آفات گیاهی می تواند مسؤولان و كشاورزان را یاری دهد .

●هواشناسی و بهداشت عمومی :

تغییرات ناگهانی دمای هوا نظیر سرد شدن و گرم شدن ناگهانی و نیز افزایش آلودگی شهرهای بزرگ در نتیجهٔ پدیدهٔ وارونگی دما و دیگر پدیده های جوی منجر به گسترش بعضی از بیماریها و بروز خطرات جانی و ضررهای مادی شهروندان می گردد ، هواشناسی می تواند با آگاهی دادن به موقع به مردم و مسؤولان این آسیبها را تا حد زیادی كاهش دهد .

●هواشناسی و انرژیهای نو :

آلودگیهای ناشی از استفادهٔ بی رویه از سوختهای فسیلی از یكسو و اتمام منابع چنین سوختها در آیندهٔ نه چندان دور از سوی دیگر استفاده از انرژیهای نو نظیر انرژی باد ، انرژی حاصل از امواج دریا ن نظایر آنها را

اجتناب ناپذیر می سازد و استفادهٔ بهینه از چنین انرژی هایی مستلزم اطلاعات آب و هوایی طولانی می باشد و اطلاعات حاصل از ایستگاه و دانش هواشناسی می تواند دستیابی به چنین انرژیها را تسهیل نماید .

●هواشناسی و كاهش بلایا :

بسیاری از بلایای غیر مترقبه نظیر سیل و طوفان ، آلودگی شدید هوا و سرمازدگی ، احتراق جنگلها و … ناشی از عوامل جوی است كه به كمك اطلاعات و آمار هواشناسی و نیز پیش بینی به موقع پدیده های مخرب جوی می توان خسارات مادی و جانی از این حوادث را به حداقل رسانید .

●هواشناسی و هوانوردی :

صعود و فرود هواپیماها در فرودگاههای مبدأ و مقصد و نیز حركت هرگونه هواپیمایی در آسمان بدون در دست بودن اطلاعات جوی اعم از اطلاعات به موقع و نیز پیش بینی هوای مسیر پرواز و فرودگاهها عملاً غیر ممكن است و در دسترس نبودن این اطلاعات می تواند به سوانح هوایی منجر شود بدین جهت در كلیه فرودگاهها وجود هواشناسی سینوپتیك و در فرودگاههای اصلی علاوه بر ایستگاه ، وجود مركز پیش بینی هواشناسی ضروری است .

●هواشناسی و ترابری دریایی :

امروزه كشتیهای بزرگ و كوچك زیادی در بندرگاهها متوقف و یا در اقیانوسها و دریاها مشغول حمل بار و مسافر می باشد و همینطور كشتیها و قایق های ماهیگیری زیادی در دریاهای دور و نزدیك كشورها مشغول فعالیتند ، وقوع طوفانهای دریایی و دیگر شرایط جوی نامساعد خطر دائمی برای كشتیها و مسافرین و محمولهٔ آنها می باشد . اطلاعات جوی به موقع و ضدور پیش بینی های لازم مهمترین عامل برای كاهش خسارات مالی و جانی بویژه در مورد ماهیگیران و قایقهای تفریحی و امور كشتیرانی می باشد .

●هواشناسی و ترابری جاده ای :

تهیه اطلاعات جوّی لازم در مورد وضعیت جاده ها برای تسهیل در امر ترابری جاده ها كاهش خسارات احتمالی و نیز آسایش مسافرین امر ضروری می باشد . این امر بویژه در فصل سرما در مناطق كوهستانی كه جاده های آن برف گیر ، بهمن خیز و لغزنده می باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است . صدور اطلاعات و پیش آگاهی های لازم برای مسئولان و مردم ضمن تسهیل در امر رفت و آمد خسارات جانی و مالی حوادث جاده ای را در حد قابل توجهی پایین می آورد .

●هواشناسی و ورزش :

هر ورزشی نیازمند آب و هوای خاص است در ورزشهای زمستانی نظیر اسكی ، برفی بودن هوا ، در موج سواری طوفانی بودن دریا و در ورزشهایی نظیر فوتبال و دو میدانی صافی و آرامش هوا نقش دارند . وجود فشار هوا و ارتفاع و تنوع آب و هوا تاثیر فیزیكی خاص بر روی ورزشكاران دارد كه با سازگاری می تواند ورزشكار را

آماده رقابت نماید و هواشناس می تواند با دادن اطلاعات جوّی و پیش آگاهی های لازم ورزشكاران و مسئولان ورزشی و تماشاگران را در انجام بهتر فعالیتهای ورزشی یاری دهد .

●هواشناسی و شهر سازی :

بسیاری از شهرها كه بدون توجه به اطلاعات اقلیمی ساخته شده یا گسترش یافته اند بطوری كه مشكلاتی نظیر آلودگی هوا ، تامین آب مورد نیاز و سیل خیز بودن منطقه و نظایر اینها كه جملگی ناشی از عوامل جوی و اقلیمی می باشند در رنجند ، تنوع اقلیمی در ساخت و ساز اماكن و ساختمان و نوع گرم و سرد نمودن آنها با هوا شناسی رابطه مستقیم دارد ، استفاده از اطلاعات و آمار هواشناسی در طراحی و احداث شهرهای جدید و نیز توسعه شهرهای قدیمی می تواند این عوارض را به حداقل برساند .

●هواشناسی و صنعت :

بسیاری از صنایع موجب آلودگی هستند و احتیاج به مكان مناسب برای استقرار دارند بعضی از صنایع به عناصر جوی نظیر رطوبت و دما حساسند و حتی بعضی از صنایع داروسازی احتیاج به هوای تمیز و عاری از آلودگی دارند و لذا ایجاد و گسترش هر گونه صنعتی احتیاج به اطلاعات هواشناسی دارد و داده های هواشناسی می تواند با تعیین مكان مناسب ، ماشین آلات مناسب و صنایع مناسب برای هر ناحیه ای ضمن بالا بردن راندمان تولید ، خسارات احتمالی این صنایع را به حداقل كاهش دهد .

●هواشناسی و توسعه پایدار :

با توجه به مطالب ذكر شده ایجاد هرگونه تاسیسات زیر بنایی نظیر احداث سد و جاده ، راه آهن و احداث فرودگاهها و بنادر و شبكه های آبیاری ، حفظ منابع آب و خاك ، حفاظت جنگلها و منابع طبیعی ، حفظ محیط زیست ، جلوگیری از آلودگی هوا ، دسترسی به انرژی های سالم و ارزان ، توسعه منابع غذایی و در یك جمله تمام عوامل لازم برای دست یافتن به توسعه پایدار داشتن اطلاعات و آمار و داده های هواشناسی و دسترسی و استفاده بهینه از این اطلاعات و كاربردی نمودن آن می باشد .