پیش بینی وضع هوا

حتی با میلیون ها مورد اطلاعات مختلف و استفاده از مدرن ترین كامپیوتر ها, كارشناسان هواشناسی نمی توانند پیشگویی دقیقی در مورد وضعیت آب و هوا ارائه كنند در اتمسفر زمین هرج ومرج برقرار است

حتی با میلیون ها مورد اطلاعات مختلف و استفاده از مدرن ترین كامپیوتر ها، كارشناسان هواشناسی نمی توانند پیشگویی دقیقی در مورد وضعیت آب و هوا ارائه كنند. در اتمسفر زمین هرج ومرج برقرار است.

شما حتماً بارها در برابر این پرسش قرار گرفته اید كه وضعیت هوا فردا چگونه خواهد بود؟ آیا باران خواهد بارید؟ یا خورشید درخشان خواهد بود؟ آیا بادی شدید خواهد وزید یا نسیمی دل انگیز؟ پاسخ این پرسش ها را هر روز در بخش پیش بینی هوا در همه جا، در اخبار رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و اینترنت می توانید بیابید. اما این پیشگویی ها چگونه انجام می گیرند؟

محققان امور هواشناسی جدیدترین اطلاعات واصله برای مثال درباره فشار هوا، وزش باد و دمای هوا را در ارتباط با یكدیگر در نظر گرفته و محاسبه می كنند و در پایان به عنوان نتایج كار خود می توانند هوای چند ساعت و حتی چند روز آینده را پیشگویی كنند. اینگونه پیشگویی هوا كه از طریق محاسبه ارقام و اعداد مختلف با یكدیگر به دست می آید، در سراسر جهان شیوه ای بسیار متداول است. اما بسیاری از اوقات نیز غلط از آب در می آید. نه به این خاطر كه متخصصان هواشناسی در كار خود سهل انگاری می كنند بلكه به این دلیل كه در اصل، كل تغییرات هوا را نمی توان از قبل پیش بینی كرد.

دشواری های این امر از همان آغاز اطلاعات جدیدی هستند كه هر لحظه تغییر می كنند بنابراین همیشه بایستی از یك رقم میانگین در محاسبات استفاده شود. در حقیقت آب و هوا یك سیستم درهم و برهم است كه دائماً در تحول است و در آن همه عوامل به یكدیگر ربط دارند. البته همه این اتفاقات در اتمسفر زمین به صورت شناخته شده بر اساس قوانین فیزیكی رخ می دهند اما تساوی های ریاضی محاسبات این تغییر و تحولات، در طی گذشت ساعات و روزها، نتایج دقیقی را در دسترس ما قرار نمی دهند.

به ویژه زمانی كه ارقام اولیه، غیردقیق بوده و تنها اطلاعات حاصله از تصاویر لحظه ای را بازتاب می دهند.اعداد و ارقامی كه در ساعت ۱۲ ظهر برای پیشگویی هوا در ساعت ۱۵ به كار گرفته می شوند، ممكن است تا ساعت ۱۲ و نیم تغییر كرده و به این ترتیب، پیشگویی قبلی را غیرقابل استفاده كنند. برای مثال در اداره هواشناسی آلمان تقریباً هر ۳ ساعت یك بار، كامپیوترها با داده های جدید تغذیه می شوند. به همین دلیل، نتایج محاسبات آنها نیز، تنها می توانند تقریباً درست باشند و یا اینكه كاملاً اشتباه از آب درآیند. در هر صورت صحت این اخبار برای یك پیش بینی هوای ۲۴ ساعته، تقریباً برابر با ۹۰ درصد است.

هر روز حدود یك میلیون مورد اطلاعات مختلف، پیش از همه درباره فشار، رطوبت و دمای هوا و راجع به جهت و سرعت وزش باد، در اختیار كامپیوتر عظیم ۱۰ میلیون یورویی اداره هواشناسی آلمان قرار داده می شوند. این اطلاعات، تنها از ایستگاه های هواشناسی داخل آلمان تهیه نمی شوند بلكه، همچنین از شبكه سراسری، متشكل از ۳۷ هزار ایستگاه هواشناسی در كشتی ها، هواپیماها، چراغ های دریایی، بالون ها و ماهواره ها جمع آوری می شوند. اطلاعات جدید، دائماً در حال انتقال به اداره هواشناسی ملی مربوطه هستند و از آنجا به مراكز بین المللی هواشناسی فرستاده می شوند.

بدون این اطلاعات كه از راه های دور می رسند كامپیوتر فوق العاده اداره هواشناسی آلمان هم قادر نیست حتی یك پیشگویی هوای نسبتاً دقیق را برای آلمان ارائه كند. زیرا وضعیت آب و هوای آلمان اغلب بر فراز اقیانوس اطلس تعیین می شود. به همین دلیل وضعیت پیشگویی هوا برای دوره های میان مدت و یا درازمدت، تنها از طریق اطلاعات تكمیلی مناطق دور می تواند انجام گیرد.

با وجود همه توانایی های محاسباتی كامپیوتر اما، این دستگاه قادر به تهیه یك نقشه هواشناسی، آنگونه كه ما آن را از روزنامه ها و یا اخبار تلویزیون می شناسیم، نیست.

زمانی كه كامپیوتر، اطلاعات پیشگویی شده خود را ارائه می دهد، تازه این هنر كارشناسان هواشناسی است كه این اطلاعات را ساده كرده، متمركز كرده و به این ترتیب داده های مهمتر را برجسته نموده و از بقیه صرف نظر می نمایند. در نتیجه تازه اینجاست كه، نقشه های هواشناسی به وجود می آیند، كه معمولاً به ناحق در اخبار تنها در چند سطر انگشت شمار یادی از آنها می شود.

این زحمت بسیار، ارزش خود را دارد زیرا گذشته از آن كه پیشگویی هوا یكی از پرطرفدارترین بخش های اخبار روزانه است، برای بسیاری از بخش های اقتصادی نیز از اهمیت فراوان برخوردار است. هیچ هواپیمایی پرواز نمی كند و هیچ كشتی باری ای بندر را ترك نمی كند بدون اینكه قبلاً درباره چگونگی هوا مشورت شده باشد.

كشاورزان مایلند بدانند كه چه زمانی باید به كشت بذرهای خود بپردازند. تامین كنندگان انرژی، میزان استفاده از الكتریسیته را در ارتباط با دمای هوا برآورد می كنند و تولیدكنندگان آب معدنی و یخ تولیدات خود را زمانی افزایش می دهند كه موجی از گرما در پیش روست. علاوه بر این هر سال، بیش از ۵۰۰۰ هشدار درباره بدی آب و هوا از بروز وقایع ناگوار با مخارجی به میزان میلیاردها یورو جلوگیری می كنند.

نویسنده : نگین كرویی