سلن، كاوشگر سامورایی‌ها‌ برای تفتیش در ماه

این کاوشگر در واقع از سه فضاپیمای مجزا تشکیل شده است که قرار است طی یك همكاری فشرده به پرسشهای بنیادینی در رابطه با ساختار و فیزیک نزدیک‌ترین همسایه زمین پاسخ گویند.