انگیزه‌ای برای فراگیری بیشتر خلبانی

این خاطره‌ای است از خلبان مایک جمز که در خلال ۴ سال اخیر ۵۰۰ ساعت پروازی ثبت نموده و مالک یک فروند هواپیمای پایپر آرچر دو PIPER ARCHER II می‌باشد.