تاریخچه هلیكوپتر

هلیكوپتر وسیله نقلیه موتوری تازه ای است كه كار آن و خدماتی كه می تواند انجام دهد از تمام وسائط نقلیه دیگر اعم از زمینی و هوائی و دریایی دلچسب تر است

هلیكوپتر وسیله نقلیه موتوری تازه ای است كه كار آن و خدماتی كه می تواند انجام دهد از تمام وسائط نقلیه دیگر اعم از زمینی و هوائی و دریایی دلچسب تر است . این ماشین می تواند عمودی بالا برود و پاین بیاید و به پهلوی راست یا چپ و هم به جلو با هر سرعتی كه راننده میل دارد در حدود قدرت موتور خود پرواز كند و حتی قادر است در فضا به عقب حركت نماید .

هلیكوپتر می تواند در فضای كوچكی كه تنها كمی بزرگتر از شعاع پروانه های آن باشد پائین آید و در همانجا دوباره پرواز كند ، گاراژ آن ممكن است روی پشت بام اسفالتی باشد و از همانجا بلند شود و به جای خود برگردد.

هلیكوپتر می تواند در فضای كوچكی كه تنها كمی بزرگتر از شعاع پروانه های آن باشد پائین آید و در همانجا دوباره پرواز كند ، گاراژ آن ممكن است روی پشت بام اسفالتی باشد و به جای خود برگردد.

هلیكوپتر در واقع در سلسله وسائط حمل و نقل شكاف بین وسائل نقلیه سطح زمین و دریا را با وسائل نقلیه هوائی یعنی هواپیما پر كرده و حد وسطی است بین وسائط نقلیه هوائی و زمینی و می تواند خود را با هر نوع شرایط مربوط به حمل و نقل از لحاظ سرعت و سمت حركت و غیره وفق دهد .

هلیكوپتر قدرت خود را از پروانه ها یا بالهای دوار كسب می كند كه هم سبب بلند شدن آن از زمین و هم باعث حركت آن به سمتی كه رهبری می شود ، می گردد .

این وسیله می تواند با اطمینان و بدون خطر و بدون به كار بردن قوه یعنی در حال خاموشی موتور به واسطه همان حركت اتوماتیك تیغه ها آهسته به زمین فرود آید و قابلیت نشستن در یك زمین كوچك در مقام مقایسه با تمام وسائط نقلیه مزیتی خاص به آن بخشیده است . ضمناً وظایف هلیكوپتر را سایر وسائط نقلیه نمی توانند انجام دهند . كارهای هلیكوپتر مثل سایر وسائط نقلیه محدود به خطوط زمینی یا هوائی نیست بلكه بالای سر وسائل موتوری زمینی و زیر پای وسائط نقلیه هوائی نیز فعالیت می كند .

اختراع و تكمیل هلیكوپتر بر خلاف وسائط نقلیه تاریخچه خیلی كوتاهی دارد و اولین بار هلیكوپتر در امریكا در سال ۱۹۴۰ م به پرواز در آمد .

این مرغ خوش پرواز از قرن ها پیش ایده ال مخترعین و سایر افراد بشر بوده و امروز نه تنها خدمات مختلفی انجام می دهد بلكه برای حمل و نقل بازرگانی نیز كار برد دارد . هلیكوپتر هم در جنگ هم در صلح آینده درخشان تری خواهد داشت و روز به روز بیشتر جای خود را در میان وسائط حمل و نقل می كند .

● فرق هلیكوپتر با هواپیما :

۱) هواپیما به واسطه بال های ثابت و قدرت تحرك به جلو كه از پروانه یا موتور جت كسب می شود به پرواز در می آید . هلیكوپتر بلند شدن خود را مدیون تیغه های گردنده افقی بالای اطاق است .

۲) هواپیما برای اینكه در هوا بماند و سقوط نكند باید همیشه سرعتی رو به جلو داشتع باشد . اما هلیكوپتر محتاج به این سرعت نیست و می تواند در هوا بایستد .

۳) هواپیما به نسبت بزرگی خود برای پرواز میدان بزرگ می خواهد و مانعی هم نباید در سر راهش باشد . هلیكوپتر محتاج به میدان پرواز نیست مانعی هم سر راه خود ندارد چون عمودی بلند می شود .

۴) هواپیما هنگام طوفان و خطر و تاریكی هوا میدان وسیعی لازم دارد و باید بطبقات بالاتر پرواز كند و احیاناً به خطر می افتد . اما هلیكوپتر هنگام خطر پائین تر آمده در زیر طبقات ابر و طوفان به حركت خود ادامه می دهد و در حال خاموشی به سهولت به زمین می نشید .

● هلیكوپتر چگونه پرواز می كند ؟

برای پرواز به بالا تیغه های پرواز را طوری مایل می كند كه هوا را به طرف پائین می راند و هلیكوپتر را بالا می برد .

▪ برای پائین آمدن عمودی پروانه ها را طوری مایل می كند كه هوا را به طرف بالا رانده و هلیكوپتر را پائین می آورد .

▪ برای به جلو راندن هلیكوپتر تمام پروانه را قدری به طرف جلو تمایل می دهد .

▪ هرگاه سرعت پروانه دم هلیكوپتر را كم و زیاد كنند بدور خود می چرخد .

▪ مایل كردن دستگاه پروانه به طرف راست یا چپ هلیكوپتر را به پهلو ، راست و چپ حركت می دهد .

▪ تركیب سرعت مناسب موتور با زاویه مناسب پروانه ها سبب توقف هلیكوپتر در هوا می شود .

● خدماتی كه هلیكوپتر انجام می دهد :

▪ مسافربری هوائی به سلامت و اطمینان خاطر ، حمل پست و كالا های بازرگانی .

▪ كالاهای بازرگانی

▪ انجام كار تاكسی در داخل شهر .

▪ كمك به پلیس هنگام بروز حوادث .

▪ حمل و نقل و نشر روزنامه و مجله .

▪ نقشه برداری و مساحی از اراضی و باغ ها و ساختمان ها .

منبع:

کتاب دائره المعارف مصور زرین

غلامرضا طباطبائی مجد