شاتل‌ها، سایوزها

هنگامی كه سخن از پرواز به آسمان و كیهان به میان می‌آید، این پرسش مطرح می‌شود كه وسیله پرواز به آسمان‌های دور دست چیست؟هم اكنون شاتل‌ها و سایوزها این وظیفه را عهده‌دار شده‌اند. در این نوشته توانایی‌ها و ناتوانی‌های شاتل‌ها و سایوزها را بررسی كرده‌ایم.