سیستم موقعیت یابی جهانی

معمولاً وقتی درباره GPS صحبت می شود ، منظور دستگاه گیرنده ی GPS است . اما این دستگاه به تنهایی كاری انجام نمی دهد . این دستگاه به كمك ۲۴ ماهواره كه به دور زمین در حال گردش هستند ، كار می كند .