نبرد غول ها در آسمان

برای پرواز با نسل جدید جامبوجت بوئینگ، خلبان ها به گواهینامه نوع جدیدی احتیاج ندارند؛ علاوه بر آن تجهیزات زمینی كه برای استفاده نسل قبلی هواپیماهای ۷۴۷ به كار برده می شدند، در نسل جدید نیز بدون هیچ تغییری قابل استفاده هستند. نوع قاره پیمای این هواپیما با حدود ۱۵ هزار كیلومتر برد پروازی، توانایی جابه جایی مسافر بین فرودگاه های بزرگ بیشتر شهرهای مهم جهان را دارد. قابل ذكر است كه هواپیماهای بوئینگ ۷۷۷ با بیش از ۱۷ هزار كیلومتر برد پرواز، تنها هواپیمای دنیا است كه بیشترین مسافت را درمی نوردد.