ویژگی های سیستم موشك بالستیك

موشك بالستیك, بدون سرنشین و دارای سكوی پرتاب كنندهٔ هدایت شونده با یك یا چند مرحلهٔ پرتاب است كه معمولاً نیروی رانش را برای بخش كوچكی از مسیر پرواز فراهم می كند در بیشتر مسیر پرواز, كلاهك های موشك از خط سیر آزاد پرواز بالستیكی عبور می كند كه برای موشك های دوربردتر, قسمتی یا تمام آن, بر فارز جو قرار دارد

موشك بالستیك، بدون سرنشین و دارای سكوی پرتاب‌كنندهٔ هدایت‌شونده با یك یا چند مرحلهٔ پرتاب است كه معمولاً نیروی رانش را برای بخش كوچكی از مسیر پرواز فراهم می‌كند. در بیشتر مسیر پرواز، كلاهك‌های موشك از خط سیر آزاد پرواز بالستیكی عبور می‌كند كه برای موشك‌های دوربردتر، قسمتی یا تمام آن، بر فارز جو قرار دارد. مدت زمان پرواز به‌سوی هدف، از چند دقیقه برای سیستم‌های تاكتیكی كوتاه برد، تا حدود سی دقیقه برای موشك‌های بالستیك بین قاره‌ای در نوسان است. موشك بالستیك، شامل سیستم‌های هدایت ثابتی است كه شتاب و جهت‌یابی موشك را ثبت می‌كند. پیش از پرتاب، مختصات نقطه هدف و پرتاب، وارد كامپیوتر موشك می‌شود. سیستم هدایت و كنترل، با استفاده از اطلاعات جهت‌یابی، به‌گونه‌ای موشك را هدایت می‌كند كه در پایان كار، كلاهك، بردار سرعت مناسب را برای رسیدن به هدف داشته باشد. برخلاف هواپیما، موشك بالستیك سیستمی تك پرتابی است كه وقتی پرتاب شد، برای بار دیگر قابل برگشت و استفاده مجدد نیست. پیش از عملیات طوفان صحرا، هیچ یك از دولت‌های در حال توسعه، موشك‌های ضدتاكتیكی (ATM) را مستقر نكرده بودند و این موضوع عموماً درك شده بود كه موشك‌های بالستیك برای رسیدن به اهدافشان، غیرقابل جلوگیری هستند. به استثنای موشك‌های سی‌اس‌اس-۲ چینی فروخته شده به عربستان صعودی، كه نیمه محرك است، سیستم‌های موشك بالستیك منطقه‌ای مورد بحث، كاملاً متحرك بوده و معمولاً از یك پایگاه یا جایگاه عملیاتی اصلی به‌كار گرفته می‌شوند. جایگاه موشك متحرك- كاراژهای موشك- امكانات تعمیر و نگهداری و آموزش و امكانات كنترل كلاهك را در خود جای داده است. موشك‌ها بر روی وسائل نقلیه (یعنی پرتاب‌كننده‌های متحرك) حمل می‌شوند كه كنترل محیطی و قدرت سیتسم پیش از پرتاب را فراهم می‌آورد. وسایل نقلیه دیگر، نظیر آنهایی كه برای فرماندهی و كنترل و امنتیت به‌كار می‌روند، معمولاً پرتاب‌كنندهٔ متحرك را همراهی می‌كنند. اگرچه هر سیستم متحرك، ذاتاً پیچیده‌تر از سیستمی است كه پایه ثابت دارد، تحرك‌پذیری می‌تواند قابلیت دوام زیادتر را در وضعیت حمله، تضمین كند؛ چراكه پرتاب‌كننده‌های متحرك، از جایگاه‌های خود دور می‌شوند و مكان پرتاب‌كننده‌های پراكنده شده، به‌سادگی یافته نمی‌شود.

پایگاه موشك بالستیك، شامل نیرو و امكانات ذخیره‌سازی و كنترل موشك، تعمیر و نگهداری، آزمایش‌های پرواز، آموزش خدمه و كنترل و استقرار كلاهك می‌شود و نیازمند فعالیت فوق‌العاده پیچیده و پرهزینه و مستلزم نیروهای بسیار ماهر و آموزش فنی نیست. این موضوع، كاملاً برخلاف شالودهٔ استقراری موردنیاز برای نگهداری و به‌كارگیری سیستم‌های هواپیمای پیشرفته است.