آیا فضانوردی بدون كامپیوتر, هیچ گونه معنا و مفهومی دارد بدون اغراق كامپیوتر, موجب گسترش شگرف كلیه علوم و به ویژه دانش فضا در رابطه ای تنگاتنگ و دوسویه بوده است

آیا فضانوردی بدون كامپیوتر، هیچ‌گونه معنا و مفهومی دارد؟بدون اغراق كامپیوتر، موجب گسترش شگرف كلیه علوم و به ویژه دانش فضا در رابطه‌ای تنگاتنگ و دوسویه بوده است. همان اندازه كه كامپیوتر در گسترش فضانوردی سهیم بوده، دانش فضا نیز در راستای خود و برای نیل به اهداف خود و بیشتر از هر دانش دیگری، موجب پیشرفت كامپیوتر شده است. علوم و تكنولوژی فضانوردی و علوم كامپیوتر، دو روی یك سكه و مدیون همدیگر هستند.نقش كامپیوترها در تكنولوژی فضانوردی، آنچنان مهم است كه اساسا بدون آن، این فن‌آوری به هیچ وجه امكان رشد و پیشرفت نداشت. كامپیوترها كه در اواخر دهه ۱۹۴۰ میلادی ساخته شدند، در آغاز به بزرگی یك ساختمان بوده و هزینه گزاف و مصرف برق بسیار بالایی داشتند. در دهه ۱۹۶۰ پس از سودجستن از ترانزیستور به مقدار زیادی از حجم، وزن و مصرف برق دستگاههای كامپیوتری كاسته شد. تكنولوژی فضایی كه از پیشرفت تمام صنایع در جهت گسترش خود استفاده می‌كرد، همزمان آن صنایع را در جهت پیشرفت نیازهای خود رشد می‌داد. مهمترین نیاز این تكنولوژی عبارت بود از كاستن از حجم، وزن و مصرف برق دستگاههایی كه موشكها و ماهواره‌ها، آنها را با خود حمل می‌كردند. درحقیقت، در ارتباط با همین نیاز بود كه در دهه ۱۹۷۰ مدارهای مجتمع اختراع شده و تكامل پیدا كردند و امروزه كامپیوترها به صورت متكاملPCو ابررایانه درآمده‌اند. از جمله سودجستن از كامپیوتر در علوم فضایی می‌توان موارد زیر را بر شمرد:پیدا كردن مختصات سفینه‌ها در فضا. پیدا كردن مختصات یك سفینه در فضا و همچنین مختصات سیارات و دیگر اجرام شناور در فضا، نیازمند محاسبات پیچیده و سنگینی است. انجام این محاسبات بدون استفاده از كامپیوتر، ماه‌ها طول می‌كشد. در حالیكه با كمك كامپیوتر می‌توانیم در ظرف چند دقیقه و با دقتی بسیار بالا، اطلاعات مورد نیاز خود را در دست داشته باشیم.

كنترل رادیوتلسكوپ‌ها و هماهنگی آنها با سفاین فضایی.رادیوتلسكوپ‌ها همیشه باید همراه با سفاین حركت كنند و در صورت لزوم همراه با آنها تغییر جهت بدهند. انجام محاسبات مربوط به كنترل رادیوتلسكوپ‌ها و هماهنگ كردن آنها با سفاین فضایی هم بر عهده كامپیوترهاست.

طراحی، ساخت و آزمایش سفاین فضایی.

پیش از ساختن یك سفینه فضایی، باید مدلهایی از آن ساخته و آزمایش شود. ساختن مدلها نیاز به هزینه گزافی داشته و زمان زیادی می‌برد. با شبیه‌سازی به وسیله كامپیوتر، در زمان و هزینه به مقدار زیادی صرفه جویی شده و از خطرهایی كه در این مسیر وجود دارد جلوگیری می‌شود.

كنترل سفاین با سرنشین و بدون سرنشین.

یك موشك پیش از پرتاب از سكو، باید در مسیر از پیش تعیین شده‌ای حركت كرده به سوی مقصد برود. این موشك به هردلیلی ممكن است منحرف شود. كامپیوترهای درون موشك و یا كامپیوترهای ایستگاه‌های زمینی وظیفه دارند تا میزان خطا را بدست آورده و موشك را به مسیر درست بازگردانند. همچنین سفاین بدون سرنشینی كه روی سیارات دیگر نشسته‌اند و یا در مدار آن قرار دارند و آزمایش‌های مربوط به كشف حیات و آب را انجام می‌دهند، همگی به وسیله كامپیوترها كنترل می‌شوند.

فرآهم كردن اطلاعات مورد نیاز برای فضانوردان.

یك فضانورد باید اطلاعات مورد نیاز را همواره در دسترس داشته باشد. این اطلاعات نیازمند محاسبات پیچیده‌ای است كه باید در اسرع وقت و كمترین زمان فراهم شود. این كار هم تنها از عهده كامپیوترها بر می‌آید كه دارای قدرت محاسباتی و توان پردازشی بسیار بالایی هستند.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.