آشنایی با انجمن صنایع هوافضای آلمان (BDLI)

نام مخفف انجمن صنایع هوافضای آلمان BDLI می‌باشد و اصل آن به زبان آلمانی ( Bundesverband der Deutschen Luft-und Raumfahrtindustrie e.V. ) می‌باشد. این انجمن یكی از اعضای انجمن صنایع هوافضا و دفاع اروپا و همچنین عضو انجمن صنایع آلمان است.