كیهان‌پیماهای «شاتل»، كارآمدترین و مرگبارترین سفینه‌های فضایی

پرواز كیهان‌پیماهای شاتل از روز سه‌شنبه با پرتاب شاتل «دیسكاوری» از سرگرفته شد. این نوع ناوهای كیهانی طی۲۴ سال گذشته، خدمات زیادی به پیشبرد پژوهش‌های كیهانی كرده است.