آموزش خلبانی

بالارفتن تجربه پروازی به زودی شما را از پرواز در روز به سوی پرواز در شب سوق می‌دهد به این ترتیب مشاهده خواهید کرد که روشنائی فرودگاه‌ها به هم شبیه هستند