تحریم، مانع اصلی توسعه ناوگان هوائی کشور

صنعت هوائی کشور در حال حاضر از کیفیت پائین خدمات و میانگین عمر بالا رنج می‌برد اما این مشکلات از مشکلات ساختاری صنعت هوائی محسوب می‌شود و بی‌انصافی است اگر کاستی‌ها را مربوط به سال‌های اخیر ببینیم.