اتحاد و انسجام در نهج البلاغه

سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی اعلام شد و این انتخاب به جا و آگاهانه را می توان پیرو اقدامات و نقشه های دشمنان به منظور از بین بردن اتحاد در ملت ایران و همچنین ایجاد شکاف و بزرگنمایی اختلافات قومیتی و سیاسی بین فرق مختلف اسلامی و رودرروی هم قراردادن آنها بوده است .