زندگی نامه, آثار و گزیده هایی از وصیت نامه حضرت آیت الله العظمی علامه نوری ره

حضرت آیت الله علامه یحیی نوری فرزند مرحوم حاج شیخ اسماعیل به سال ۱۳۱۱ در یک بیت و خاندان علمی و دینی در منطقه نور در بلده نور متولد شدند برحسب اسناد قدیمه خانوادگی و مدارک موجود کلمه نوری به عنوان فامیلی این خاندان بیش از ۵۰۰ سال قبل برای سلسله اجداد ایشان به کار می رفت, معظم له به مناسبت عم پدرش آیت الله حاج میرزا یحیی نوری که از علمای بزرگ نجف و اواخر حیات خود رادر اهواز اقامت گزیدند به نام یحیی نامیده شدند

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر

حضرت آیت الله علا مه نوری، از چهره های مشهور دنیای اسلا م و از مراجع تقلید و از پیشگامان انقلا ب اسلا می ایران و یادآور حماسه ۱۷ شهریور است... که در جنب کارهای علمی خود در حوزه های علمی و دانشگاه (در زمان های گذشته) به احداث موسسات علمی و فرهنگی و اجتماعی و بیمارستان، درمانگاه های مذهبی و مدارس علمیه و مساجد متعدد نیز پرداخته است که یکایک این خدمات هم اکنون در حال استفاده عموم است و نیز در ایام گذشته همواره در کنگره های اسلا می مانند کنگره بیت المقدس و هند و پاکستان و ژاپن و دیگر کشورها شرکت می نمودند... از جمله خدمات ایشان آن که هزاران نفر از کشورهای مختلف و از مذاهب گوناگون با هدایت و ارشاد معظم له مسلمان گردیده اند.

● زندگینامه حضرت آیت الله علامه نوری

حضرت آیت الله علامه یحیی نوری فرزند مرحوم حاج شیخ اسماعیل - به سال ۱۳۱۱ در یک بیت و خاندان علمی و دینی در منطقه نور (در بلده نور) متولد شدند. برحسب اسناد قدیمه خانوادگی و مدارک موجود کلمه نوری به عنوان فامیلی این خاندان بیش از ۵۰۰ سال قبل برای سلسله اجداد ایشان به کار می رفت، معظم له به مناسبت عم پدرش آیت الله حاج میرزا یحیی نوری (که از علمای بزرگ نجف و اواخر حیات خود رادر اهواز اقامت گزیدند) به نام یحیی نامیده شدند. اجداد ایشان مانند مرحوم آیت الله حاج شیخ اسماعیل نوری فرزند بزرگوار آیت الله حاج ملا نصیرالدین نوری که سالها به عنوان تفقه در دین و سیر مدارج عالیه فقاهت و اجتهاد در نجف اشرف مشغول تکمیل مدارج علمی بود برای دیدار ارحام و بستگان زمانی به موطن خود (بلده نور) موقتا بازگشت نمود، بر اثر نیاز محیط به مسجد جامع و قبرستان بقیع، به بنای مسجد جامع در جوار مزار حضرت شیخ احمد نوری «قدس سره» و جوار بیت خاندان خود همت گماشته و باغ «رضوان» خود را وقف قبرستان مجاور مسجد جامع نمودند و وقف نامه جالبی در این باب نوشته اند. از جمله در آن وقف نامه خود چنین نوشتند:

«اکنون این احقر انام واقل علما» اسلا م پس از توقف (چندین ساله در نجف اشرف جهت تفقه در دین لا جل انذار القوم اجمعین طبقا للکتاب المبین «فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا...» این عبارات می رساند که نامبرده از فقها و مجتهدین زمان خود بوده اند بمانند گذشتگان و برخی فرزندان و نواده های خود)، مرحوم آیت الله حاج ملا نصیرنوری مذکور فرزند مرحوم آیت الله حاج شیخ عبداللطیف نوری و ایشان فرزند مرحوم آیت الله حاج شیخ شریف نوری می باشند که همگی از علما و فقها» و مراجع دینی بودند و این سلسله می رسد تا به مرحوم محدث وعارف بزرگ شیخ احمد نوری «عطرالله مرقده» که در جامعه هم زمان خود و بعد از خود به لقب های «نوری» و نور ونیر ملقب گردیدند، بر حسب برخی از اسناد، ایشان از وکلا و نمایندگان امام حسن عسگری(ع) در زمانی که آن حضرت به مازندران و گرگان سفر نمودند و وکلا برای تبلیغ اسلا م و تشیع به اطراف می فرستادند ایشان را به منطقه رستمدار (منطقه نور فعلی) اعزام داشتند. منطقه رستمدار تحت حکومت ملوک بنی کاوس بود و حاکمان رستمدار و اهالی که به مذهب زرتشتی بودند به وسیله ارشادات محدث بزرگ شیخ احمد نوری مسلمان و شیعه شدند. بقعه و مزار این بزرگوار (شیخ احمد نوری) در جنب مسجد جامع بلده قرار دارد. گفته می شود به برکت دعای امام حسن عسگری(ع) درباره محدث بزرگ شیخ احمد «قدس سره» آثار نور در سیمای آن محدث بزرگوار هویدا گردید و به همین مناسبت کل منطقه رستمدار «نور» نام گرفت، ملوک بنی کاوس و مردم برای مزار ایشان و زائرین و مسجد مراتع و مزارع زیادی وقف نمودند که این مسجد و مزار به وسیله حضرت آیت الله العظمی علا مه نوری همواره نوسازی و تعمیر می شد و می شود.

● سوابق تحصیلی و علمی

حفظ و قرائت قرآن و خواندن و نوشتن را از سن ۵ سالگی آغاز و تحت تربیت جد امی خود مرحوم حجت الا سلا م والمسلمین آقا شیخ محسن سلطان احمدی نوری (پیشوای دینی و امام جماعت منطقه) انجام داده و تحصیلا ت ابتدایی را در مدارس معموله طی نمود و در کنار کتب کلا سیک ابتدایی و متوسطه- دوره ادبیات و صرف و نحو و منطق را نزد مرحوم جد مذکور فراگرفته و سپس به مراکز علمی هجرت نمودم. علوم ادبی و معانی بیان و دوره تتمیمی منطق و فلسفه و کلا م فقه و اصول و علوم حدیثی و علوم قرآنی را نزد اساتید فراوانی در حد کمال پایان بردم. علا وه بر کتب متعارف و معمول منطق و صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و... کتاب های شرح نظام- شرح جامی- والکتاب سبویه- شرح شمسیه- اساس الا قتباس خواجه نصیر- اساس ا لبلا غه زمخشری- چهار باب مغنی ابن هشام- و امثال این گونه کتب را به نحو درسی و تدریسی و مطالعه در تکمیل صرف و نحو و منطق و معانی و بیان و بدیع گذراندم. لمعتین و معالم و قوانین را نزد اساتیدی متعدد- و بخشی از مطول و اصول و مکاسب را نزد محقق بزرگوار مرحوم آیت الله شعرانی گذراندم. بخشی از بیع و خیارات مکاسب را نزد مرحوم آیت الله آقا عماد نجفی گیلا نی که از علما و مدرسین بزرگ نجف و یکی از شاگردان مرحوم آیت الله نائینی و مرحوم آیت الله حاج آقا ضیا» عراقی بودند و نیز رسائل شیخ را نزد مرحوم آیت الله سید عباس طباطبائی که ایشان نیز از شاگردان آیات عظام نائینی و عراقی بودند گذرانیدم و جلد اول کفایه الا صول را نزد مرحوم آیت الله حاج میرزا باقر آشتیانی- و جلد ثانی کفایه و همچنین بخشی از منظومه سبزواری را (علا وه بر سال ها استفاده از خارج فقه معظم له) - نزد مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ محمد تقی آملی در معیت جمعی از فضلا طی نمودیم- چنان که شرح تجرید خواجه و شوارق را نزد مرحوم آیت الله حاج شیخ رضا قاضی تهرانی به پایان بردیم. بر همه اهل فضل روشن است که برای طی درجات علمی و عمیق تر و سریع تر و سازنده تر بهتر و مناسب تر است از حوزه های درسی ده پانزده نفره برخوردار شوند تا با بحث و گفت وگو و مناظره با استاد قدرت علمی خود را بالا برند. این گفت وگوهای سازنده در درس های عمومی یک هزار و دو هزار نفره بسیار کم تحقق می پذیرد. به همین جهت از آغاز مقید بودم از چنان حوزه های کم جمعیت استفاده نمایم. لذا از استادانی مانند مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ محمدتقی آملی و

آیت الله العظمی مرحوم حاج سید ابوالحسن قزوینی و امثال این بزرگان بیشتر استفاده می نمودیم. بخشی از اسفار و نیز بخشی از دوره های خارج فقه و اصول را نزد مرحوم آیت الله العظمی مرحوم حاج سید ابوالحسن قزوینی در معیت جمعی از فضلا» استفاده نمودیم و سال های متمادی از خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ محمدتقی آملی بهره وافی بردیم، همچنین بر اهل فضل و تحقیق در علوم اسلامی روشن است وقتی که دوره تحصیلی شاغلین در این علوم به دروس خارج فقه و اصول و امثال آن انجامید، قدرت استنباط در آنها ظاهر می شود و از آن پس جهت اطلاع بر شیوه استنباط سایر اعاظم و فقها و بزرگان در محیط درس و تحقیق چنان اعاظم برای استحضار روش تحقیق و شیوه استنباط آنان شرکت می نمایند و بر همین اساس حضرت آیت الله العظمی نوری نیز در خلال آن مواقعی نیز در درس های خارج مرحوم آیت الله العظمی حجت کوه کمره ای و مرحوم آیت الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی و دیگر آیات عظام... در آن ازمنه شرکت می جستند و همچنین در سفرهای چندین ساله به کویت قبل و بعد ماه های محرم و صفر و رمضان در نجف اشرف و کربلا جهت استحضار از کیفیت سبک تدریس و نحوه استدلال و استنباط فقهی و اصولی مقادیری در درس های آیات عظام مرحوم آیت الله العظمی خویی - مرحوم آیت الله العظمی سید عبد الهادی شیرازی و دیگر آیات عظام... استفاده ها بردند و به اجازات عالیه نائل شدند - طبیعتا تقریرات درس و نظرات هر یک از بزرگان نیز طبق معمول مورد تحقیق و مطالعه ایشان قرار گرفت.

چنانکه در مباحث فلسفی نیز در آرا و نظرات یعقوب بن اسحق کندی، فارابی، ابن سینا، اخوان صفا، سهروردی، غزالی، ابن فارض، ابن عربی، ابن طفیل و ابن رشد و دیگران... تحقیق نموده و همچنین تاریخ فلسفه شرق و غرب را از نظر گذرانیدند و در جمع علوم مختلف ادبی و فقه و اصول و دیگر علوم همواره تدریس نیز می نمودند. این نکته قابل ذکر است که حضرت آیت الله علامه نوری در اوایل جوانی در خلال تحصیل علوم حوزوی دوره لیسانس دانشکده الهیات و نیز دوره دکترای این دانشکده را هر ساله با رتبه اول گذرانیده و سپس بی درنگ به تدریس در آن دانشکده دعوت شدند (و در دوره های لیسانس و دکتری دانشکده درس های: تفسیر - مناهج تفسیری نهج البلاغه آیات الاحکام فقه الحدیث - تاریخ ادیان و مذاهب - تمدن اسلام و...) را تدریس می نمودند.

● تجلیل از شخصیت جهانی حضرت آیت الله العظمی علامه نوری

ABI - انستیتو بیوگرافی آمریکا

موسسه بین المللی شناسایی و انتخاب «شخصیت های علمی و فرهنگی جهانی». این موسسه از سی سال پیش تاکنون هر ساله بر حسب نوشته های ضمیمه، چهار نوع انتخاب «۵۰۰۰ نفر از شخصیت های علمی» انجام می دهد:

۱ ) ۵۰۰۰ نفر از شخصیت های علمی و نامدار آمریکا

۲) ۵۰۰۰ نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی در شرق جهان

۳) ۵۰۰۰ نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی در غرب جهان

۴) ۵۰۰۰ نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی در سراسر جهان (انتخاب حضرت آیت الله علامه نوری به عنوان یکی از ۵۰۰۰ نفر در سراسر جهان است)

ناشر کتاب های مرجع مربوط به بیوگرافی از سال ۱۹۷۶ و عضو جامعه ناشرین (جامعه ملی ناشرین جنوب) از ناشرین مستقل.

/۶ژوئن۱۹۹۷/

جناب آقای آیت الله علا مه نوری

بنیاد علمی مدرسه الشهدا»; میدان شهدا - تهران - ایران

جناب آقای نوری

با عرض تبریکات فراوان نام جنابعالی با توجه به خدمات و عملکردبرجسته شما به هیات عالی سردبیری برای درج شرح احوال شما در ششمین مجلد از کتاب جهانی:

WORD THE OF PERSONALITIES THOUSAND FIVE (۵۰۰۰ شخصیت های جهانی) پیشنهاد شده است.

این مجلد یک کتاب مرجع مورد توجه و اعتماد بین المللی است که معدودی از رهبرانی را که سوابق خدماتی، تخصصی و دستاوردهایشان، تاثیر فراوان و بسزائی بر روی جامعه داشته وارزش مطرح شدن در سطح جهان دارند، بر می گزینند، نسخ این کتاب ها توسط کتابخانه ها در سطح جهان، گروه های تخصصی، دانشگاه ها، ناشرین و محققین و کسانی که به تهیه مجموعه های ABI اشتغال دارند، جمعآوری می گردد.

بروشور ضمیمه، اطلا عات لا زم را در مورد این مجله بین المللی نفیس و جایزه به یاد ماندنی را که به دلیل دستاوردهای برجسته تان برایتان تهیه شده، به جنابعالی می دهد و تعداد محدودی از این کتاب به قیمت تمام شده در اختیار کسانی که بیوگرافی شان در آن درج شده قرار خواهد گرفت.

انتخابات صرفا براساس شایستگی خواهد بود و من به جنابعالی که نمونه ای برای اقران و جامعه شدید تبریک صمیمانه عرض می کنم. آقای نوری، بهترین آرزوهای شخص اینجانب بدرقه کوشش های آینده تان باد. به امید این که بیش از پیش شاهد فعالیت های سازنده جنابعالی باشیم.

با کمال احترام

Evans.M.J

Ebitors of Boarb

● گزیده هایی از وصیت نامه

هوالحی الذی لایموت

طبق تاکیدات فراوانی که از ذوات معصومین «علیهم السلا م» وارد گردیده و از قرآن کریم نشات دارد، از جمله امور لا زمه بر هر فرد مومن و مسلمان امر وصیت است که تاکید گردیده همیشه با او همراه بوده ودر استحضار اوصیا» و نظار محترم باشد.

چنان که می دانیم، وصیت از نظر شرعی اقسام مختلفی دارد:

وصیت اعتقادی: که معتقدات شخص موصی را بیان می دارد.

وصیت عهدی: که مربوط به معاهداتی است از شخص موصی و تعهداتی را که برعهده داشته ودارد آن تعهدات می باید انجام گیرد یا تعهداتی است که اوصیا و نظار انجام آن ها را متعهد می گردند و مکلف به انجام آن هستند.

وصایای علمی و مسوولیت های شرعی: که مربوط به آثار گوناگون علمی از کتب چاپ شده و چاپ نشده و نوارها و اوراق علمی گوناگون می باشد و در همین قسمت مسوولیت های شرعی که مربوط به احداثات دینی از مدارس و بیمارستان برعهده است و از تعهدات دینی مسلمین که در ضمن اوراق، در دفاتر وجوهات موجود است.

وصایای مالی: که هر شخص در بدهی به افراد یا طلبی که از اشخاص دارد و درباره موجودی اموال خود، باید آن را ذکر نماید ... و سایر وصایای دیگر...

وصایای اعتقادی: این بنده کمترین به درگاه رب العالمین، یحیی نوری معتقدم به خدای جهان آفرین و همه اوصاف متعال جمالیه و جلا لیه او و معتقدم به روز قیامت و مسائل پس از مرگ، از قبر و برزخ و غیر آن و جزای نیک و بد اعمال که از عدل و حکمت الهی منشا دارد و معتقدم به شریعت اسلا م و نبوت خاتم الا نبیا محمدبن عبدالله (ص) و نبوات انبیای سلف و شرایع و کتب آنها و معتقدم به ملا ئک و کل ما جا» به النبی (ص) و معتقدم به ائمه طاهرین سیما خاتم الا وصیا المهدی المنتظر «عجل الله له الفرج» و ایمان دارم به همه آنچه را که از نظر اسلا م و تعلیمات قرآن، باید به آن ایمان داشت و همین تعهدات معنوی و ایمانی را به همه فرزندان و بازماندگان و دیگر آحاد مسلمین و همه بشریت، تبلیغ و تاکید نمودم و امیدوارم در این تعهدات پابرجا و صادق بوده، عمر خود را در طاعت خداوند صرف نموده و انجام آنچه را که در شریعت اسلا م به آن توجه داده شده، ادای وظیفه بنمائیم و بنمایند.

وصیت عهدی: چنان که سیر و روش علمی و عملی اینجانب در طول عمرم، خدمت به اسلا م و مسلمین بوده، همواره در نشر اسلا م کوشیدم و رسائل و کتب گوناگونی را به چاپ رسانیدم و دیگر آثاری را که در نظر است به چاپ رسد، ولی هنوز به توفیق آن دست نیافتم و سایر سیره ها و روش های اسلا می در امور اخلا قی و روابط کلی با جامعه مسلمین و هدایت مردم غیرمسلمان در پیش دارم، همه فرزندان و ارحام و مردم منطقه نور و مازندران و دیگر افرادی که به وصایایم عنایت می کنند، چه در داخل ایران و چه در خارج، به همه و همه تاکید می نمایم به سهم خود در انجام همین سیره ها و روش ها با کیفیت بهتر و شرایط موافق تر با زمان و روز کوشا باشند. امیدوارم دردرگاه پروردگار به انجام همه اعمال خیر از جمله این سیره و روش ناقابل من موفق بوده و نیز موفق گردند و همچنین همه فرزندان و ارحام و نیز مردم منطقه و دیگر یاران را متذکر می شوم، همواره به مهربانی و محبت با یکدیگر و به عفو و احسان به هم و نادیده گرفتن امور کوچک و تاکید بر انجام مسوولیت ها و توجه به عهد و پیمان های مشروع و دیگر مسوولیت های مختلف اهتمام ورزند.

اینجانب در بسیاری از کتب و مولفات خویش، آنچه را که همگی باید به عنوان مسوولیت در تعهدات گوناگون انجام دهند، متذکر شدم و از همگان به ویژه خویشاوندان و هموطنان و بقیه مسلمانان می طلبم به چنان دستورات الهی و نظامات اسلا می عمل نمایند.

وصایای علمی و مسوولیت های شرعی: در توضیحات مربوط به سومین قسمت، تاکید می کنم فرزندان عزیز و خویشاوندانم در حفظ مواریث علمی و توسعه آن و نشر آثار علمی به چاپ نرسیده ام و همچنین تجدیدنشر آثار چاپ شده ام تا آنجا که ممکن است، بکوشند.

در باب مدرسه الشهدا و جلسات روضه و مجالس هر صبح جمعه آن و نیز وفیات و اعیاد مذهبی تعطیلی و همچنین عاشورا و اربعین و ۲۸ صفر و رمضان سعی نمایند، اوصیای من، آن را ادامه دهند...

در حسینیه نیز ضمن انجام وعظ و ارشاد و عزاداری، به طور کلی به مقاصد شرعی متنوع خیر و بر و احسان و هدایت و انفاق به مسلمین و نیز توسعه اسلا م و دایر داشتن اسلا م آورندگان جدید همچون گذشته، واحد اثاث دینی دیگر اهتمام ورزند و وجوهات دست گردان شده به اینجانب را، کسانی که مراجعه می نمایند، با دادن قبض رسید به وسیله اوصیا در چنین مشاریع اسلا می صرف نماید.

تاکید می نمایم، علا وه بر رسیدن مسائل حسینیه، به وظایف مربوط به مسجد جامع بلده نور و اطعام عمومی سحر ماه رمضان و وظیفه آباد نگهداشتن امر مسجد و قبرستان که مربوط به آثار جد بزرگوارمان مرحوم آیت الله حاج ملا نصیر نوری است، اهتمام داشته باشند و در صورت لزوم از پولاد باغ آقای دکتر ساسانی و شرکا که قباله باغ را تقدیم داشته و در زیر تخت من موجود می باشد و وقف نمودند استفاده مقبول و مشروع بنمایند و نیز در ایام فاطمیه ۵ روز روضه فاطمیه را در منزل بلده ما اوصیای محترم برگزار نمایند و شخصا حضور یابند. همچنین در حفظ و توسعه بیمارستان که تولیت نامه شرعی این بیمارستان در اوراق مربوط به بیمارستان و کمک به شیعیان لبنان قرار دارد، طبق وقفنامه عمل نماید.

لا زم می شمرم در اینجا متذکر شوم که اوصیای محترم، همان گونه که در باب ساختمان موسسه فرهنگی و خدمات اجتماعی علوی، طبق موازین شرعی و قانونی، پس از اینجانب دارای تولیت رسمی می باشند، اولا بکوشند تا کاملا استیفای حق نموده و آموزش و پرورش منطقه ۱۲ را که تصرف غاصبانه بر این ساختمان دارد، اخراج نمایند و ملک را از وجود اینان تخلیه کنند و ثانیا به وظایف معموله و مقرره در این باب عمل نمایند...

و اما وصایای مالی: اولا از دیر زمان یعنی از آغاز نوجوانی بر این سیره و روش بودم که به کسی بدهی نداشته باشم و اینک براساس همان سیره اظهار می کنم، به اشخاص و نفرات مختلف تا آن جا که یادم هست بدهی ندارم. کتاب هایی که چاپ شده به چاپخانه ها و صحاف ها و امثال آن، بدهکار نمی باشم و در معاملا ت روزمره و خرید وفروش ها نیز به همین کیفیت. در پرداخت دستمزد به کارکنان و هیات تحریریه نیز سعی دارم، برخی از آنها را پیش مزد بدهم، یعنی لا اقل هر ده روز که نیامده، مزد ده روز را داده باشم و بعضی را در آخر برج حساب می کنم و به آنها می پردازم...

تنها نقطه ای که احساس قصور و تقصیر در درگاهش دارم، خداوند متعال است که به درگاه او بدهی بسیار بسیار دارم، هر چند ذات اقدسش را احتیاج به عبادت و انجام فرایض دیگر نیست و ما به ذات اقدس او احتیاج داریم و آن چه که انجام می دهیم، به نفع خود ما و رسیدن به قرب و جوار اوست، با این حال همواره احساس قصور و تقصیر در عبادات و طاعات به درگاهش دارم... و اما در امور مالی دیگر، اموال شخصی اینجانب محدود می باشد. قسمتی در زمان حیات، میان فرزندان به عدالت تقسیم شده و بر آنها حلا ل وهبه نمودم...

در پایان از همه فرزندان و همسر و دامادهای محترم و نوه های عزیز و خویشاوندان مختلف، برادر و عموزاده ها و پسر عمه ها و پسرخاله ها و غیر هم که بحمدالله بسیارند و در شهرهای مختلف ایران پراکنده اند، یا در دیگر کشورها به سر می برند، از همه آنها رضایت دارم و از همه التماس دعا و طلب مغفرت و رحمت می نمایم و به فرزندانم تذکر می دهم، نسبت به همدیگر نهایت محبت و مهربانی را داشته باشند و مبادا بر اثر اختلا ف مالی و یا غیر مالی، لحظه ای به هم، بی مهری یا خشونت اعمال کنند... از باب کریمه «انک میت و انهم میتون» بر حسب تقدیر الهی برای همه و همه مرگ قطعی است.

بنابراین بعد از وقوع مرگ من اولا یک شبانه روز صبر شود تا قطعیت مرگ احراز گردد... و ثانیا در اعلا میه هایی، ارحام و بستگان و هیئات نوری ها و دوستان را با خبر می سازید تا به ثواب تشییع نائل شوند و از شما مکدر نگردند. در امر تغسیل و تکفین نیز اولا : غسل مرا در صورت امکان در مدرسه الشهدا انجام داده یا در غسال خانه عمومی بهشت زهرا، با رعایت رساله عملیه من در حنوط و سدرو کافور انجام دهید و ثانیا: علا وه بر کفنی که تهیه می کنید، از کفنی که از مکه برایم آوردند و در زیر تخت من در چمدان قرار دارد، استفاده فرمایید. ترجیح می دهم و تا حدی الزام می نمایم به اوصیای محترم که جنازه را برای تدفین به مسجد جامع نور برده و در مقبره حضرت شیخ- جد بزرگوار ما، دفن نمایند.

مجموعه کتاب های مرا در قفسه ای جالب، تنظیم داده، برای طلب رحمت عامه و قرائت بعضی از کتاب ها، با عکسی در آن قفسه به عنوان یادبود بگذارند که این مجموعه رسائل و تمثال، تجدید خاطره ها خواهد نمود و تمنای مغفرت و رحمت را مضاعف خواهد ساخت.

در برگزاری ختم چه در بلده نور و چه در تهران، اطعام فراموش نشود و ختم در تهران در همین مرکز تدریس و تالیف من، در نوبت های مختلف ایام ثلا ث و هفت و چهلم و سال برگزار شود و در ختم هایی که دیگران برگزار می نمایند، اوصیا و خاندان من شرکت نمایند.

صورت املا ک موقوفه ای که تحت اختیار است و قسمتی از آن بعد از حق نگهداری آن صرف در مسجد جامع و خیرات و مبرات اطعام ماه مبارک رمضان و تعمیر مسجد و مقبره و امثال آن می شود، ضمیمه همین وصیتنامه است.

در خاتمه، بار دیگر به همه فرزندان و نوادگان و عزیزانم تاکید دارم، در محبت و ایثار به یکدیگر و یاری و معاضدت همدیگر و عمل به وظایف شرعی و انجام تکالیف نماز به وقت و روزه و حجاب و دیگر وظایف شرعی خود، بیشترین مراقبت را اعمال نموده و کمترین مسامحه روا ندارند.همگی شما را به خداوند متعال سپرده، از همگی بدینوسیله وداع نموده و از همه و همه دوستان و عزیزان و مسلمین، التماس طلب رحمت و مغفرت دارم.

● معرفی بخشی از تالیفات و آثار علمی و اسلامی حضرت آیت الله علامه نوری:

کتاب های ذیل که همگی از تالیفات حضرت آیت الله نوری است شامل یک دوره معارف اسلامی از اسلام شناسی، مقایسه ادیان در مقابل اسلام، رساله عملیه، رساله مناسک حج، مباحث اجتماعی، تحلیل مسائل اخلاقی و کتاب های متنوع دیگر به چند زبان مختلف می باشد.

- اصول فکری و فلسفی و اجتماعی اسلام یا اسلام دین برتر

- «علوم اسلامی» و آثار عظیم آن در «تحول علوم جهانی» (این کتاب از پروفسور الدومیلی است با تحقیقات و تلخیص و حواشی و نقد علمی ۱۲۹ نفر از مستشرقین متعصب به وسیله حضرت آیت الله نوری تنظیم شد.)

- تحقیقی در نام گذاری منطقه «نور» و «بلده»

- با املا و تقریر حضرت آیت الله علامه نوری (این منطقه در قدیم «رستمداری» نام داشت و بلده نیز به نام «دربندک» بود با ورود امام حسن عسگری(ع) در گرگان و طبرستان و مسائلی در پی آن این تغییر نام ها به وجود آمد - به همراه اسنادی انحصاری با مهر آنها از ملوک بنی کاوس و شاهان صفوی و قاجاریه با شرحی از علما و بزرگان منطقه و امور علمی دیگر...)

- عوامل «سستی مذهبی» و « بی دینی» و بیان «اصالت مذهب» و «دینداری»

- فتوای تحریم دخانیات و مواد مخدر (فتوای بسیار مهم معظم له، اولین فتوای از نوع خود با مستندات شرعی و علمی لا زم).

- وصول به کرامت انسانی- یا اخلا ق و خودسازی

نه ۷۲ تن، بلکه ۲۲۸ تن از شهدای کربلا - و عاشورای حسینی

- اسلا م و عقائد و آرای بشری- یا جاهلیت و اسلا م

- ریشه های انقلا ب اسلا می ایران و شرحی از ۱۷ شهریور

- فلسفه و دعا و ضوابط و شرایط آن- سجده و مکاشفه

- معرفه الله، معرفت نفس، معرفت عبودیت سجده و مکاشفه

توضیح المسائل رساله عملیه- از حضرت آیت الله العظمی علا مه نوری

- رساله مناسک حج و عمره- و زیارات (از معظم له)

- شناخت تحلیلی اسلا م و برخی از مسلک ها و ادیان به دو زبان فارسی و انگلیسی (کتاب نامبرده توضیحی از اسلا م و ادیان و عقاید معروف در جهان می باشد)، با تصاویری از هزاران تن از اشخاص و کسانی که با ارشاد حضرت آیت الله علا مه نوری اسلا م اختیار نمودند و در بخشی از کتاب دلا ئل پذیرش اسلا م را نیز به قلم خود ذکر نمودند.

- شناخت تحلیلی اسلا م و برخی از مسلک ها و ادیان- به زبان فارسی

- تحقیقی در تشیع امامت و مهدویت (به دو زبان فارسی و انگلیسی)

- خاتمیت پیامبر اسلا م ابطال تحلیلی بهایی گری- قادیانگری (به دو زبان فارسی و انگلیسی)

RELIGION UNIVERSAL PERFECTED .FINAL A-ISLAM

- دوره تفسیری المنیر:۱- سوره یاسین ۲- تفسیر سوره مومنون ۳ - جزو آخر قرآن و مابقی در دست چاپ است

- دعاها و نمازهایی جهت شفا و حاجات با مقدمه و توضیحات از حضرت آیت الله علا مه نوری

در معرفی اسلا م و عقاید و احکام

و نظامات اسلا م و تشیع به زبان انگلیسی

- شناخت عقاید و احکام و نظام تعالیم اسلا م (به زبان ژاپنی)

- حقوق زن دراسلا م و جهان

- حکومت اسلا می و تحقیقی از نهضت حاضر (با ترجمه آن به زبان انگلیسی)

- چهار رساله- در، تاریخ شیعه- ادله امامت- سیره امامان- حضرت مهدی «عج» و مهدویت...

- رساله نماز و ترجمه نماز و اصول دین (برای جدیدالا سلا م ها)- به دو زبان (انگلیسی و فرانسه)

- متونی از معارف اسلا م- دو چهل حدیث: در امور خانوادگی- و در امور اجتماعی

- فلسفه انقلا ب امام حسین(ع) - به دو زبان (عربی و فارسی)

- تحقیق در لغت دخیله قرآن- تحقیق و ترجمه دکتر سعید نوری (فرزند آیت الله علا مه نوری- با مقدمه و حواشی معظم له)

- راه تهذیب و کمال انسانی- تالیف خانم شکوه نوری(فرزند آیت الله علا مه نوری- با مقدمه و حواشی معظم له)

- فرهنگ لغات و مصطلحات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رایج خارجی به فارسی تالیف و تنظیم خانم مهرآفاق نوری و مهندس محمد علی نوری (فرزند آیت الله علا مه نوری- با مقدمه و حواشی معظم له)

نویسنده : عمادالدین رضائی همدانی