فرقه‌ای مسیحی برخلاف اصل

امروزه تعداد مورمونها بالغ بر ۶ میلیون نفر میباشد که اکثریت آنان در ایالت یوتای امریکا زندگی میکنند. آنان با برخورداری از وضعیت مالی بسیار خوب و سازماندهی عالی٬ در اکثر کشورهای دنیا شعبه دارند. این فرقه مدعی است که در حال حاضر سی هزار مبلغ در سراسر دنیا به نشر این فرقه مشغول هستند و سالانه در کشورهای مختلف جهان ۱۸۰۰۰۰ نفر به تعدادشان اضافه میگردد.