از ریگی تا ریگی!

شهید محمدامین ریگی نه شیعه بود و نه اهل سیستان، بلکه از تبار طایفه ریگی، بلوچ، اهل خاش و از برادران اهل سنت بود. ظاهراً حد و مرز تروریست‌ها فراتر از شیعه و سنی است و هر کس که برای اعتلای ایران عزیز همکاری کند از دید این افراد حقیر مجرم است و باید تاوان پس دهد.